NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
En voor het snelle nieuws en snel commmentaar met tweets, volgers en retweets: Follow us on Twitter

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten

'Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten'


Zo luidt de kop van het artikel in het Haarlems Dagblad van vrijdag 7 februari.
Het artikel geeft een verslag van de Raadscommissie Ontwikkeling waar de visie donderdagavond werd besproken.

Bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Er waren 21 insprekers die hun zorgen uitten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, bomen die gekapt worden, het grote aantal woningen dat bijgebouwd wordt, het 'wijkmarkeringspunt' van 7 woonlagen op de plek van Bison bowling, de toename van (sluip-) verkeer, de fijnstof, de herinrochting van de Planetenlaan, etc.

Het zijn veelal dezelfde punten die benoemd zijn in 220 reacties op het voorlopige ontwerp in mei 2019 en ook terug te vinden zijn in de zienswijzen die in september konden worden ingediend op de concept-visie. U kunt die onderwerpen zelf nalezen.
Een aantal bewoners is niet tevreden over de manier hoe de gemeente is omgegaan met de inbreng van de wijkbewoners.
En hebben dat duidelijk kenbaar gemaakt.

'De ontwikkelvisie voor de Orionzone schrapt geen parkeerplaatsen en kapt geen bomen. Met die uitspraak poogde D66-raadslid Misja de Groot donderdagavond in de raadscommissie ontwikkeling de grote ongerustheid over de plannen bij de bewoners van de Planetenbuurt en Sinnevelt in Haarlem-Noord weg te nemen.'

'We staan nog maar aan het begin, alles moet nog worden uitgewerkt', ... over hoe het er in de toekomst mogelijk uit zal zien, 'Het is nog maar een denkrichting, er komen nog voldoende momenten om het anders te doen'' . 'Uw zorgen zijn niet onterecht, wij zullen absoluut luisteren', zegde hij de bewoners toe'.

'Maar we staan wel achter de uitgangspunten van de visie', vulde Jasper Drost van Groen Links aan. En 'de concrete zorgen van bewoners zullen in de vervolgstappen aan de orde komen'.


Het artikel kunt vinden op de website van het Haarlems Dagblad: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200207_31727885/visie-voor-orionzone-in-haarlem-noord-niet-in-beton-gegoten


De tekst en video-opname van de vergadering komt naar verwachting begin komende week beschikbaar via de gemeentelijke website: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/06-februari/17:00

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Uit het Haarlems dagblad van maandag 3 februari

Ze willen echt meepraten, de bewoners van de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Dat gevoel hebben ze nu niet. In de door B en W vastgestelde ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan zien ze veel te weinig terug van hun inbreng.

,,De gemeente heeft wel moeite gedaan om ons te betrekken en te informeren, maar we hebben niet de indruk dat er echt wordt geluisterd naar onze inbreng’’, zegt Hans Spruit, die deel uitmaakt van de voor de gelegenheid opgerichte Orionwerkgroep.

,,De belangen van de bewoners spelen minder een rol. Negentig procent van onze inbreng is afgeschoten in de vastgestelde ontwikkelvisie.’’

,,Die visie is een rijdende trein, het college wil zijn ambities snel uitvoeren’’, stelt werkgroeplid Ernst Blok. ,,Er moet een betere balans komen tussen de wensen van de politiek en de belangen van de bewoners. Samen moeten we er voor zorgen dat het leefbaar blijft. Wij kennen de wijk ook het beste.’’

Planetenlaan

Het plan voor de herinrichting van de Planetenlaan is volgens hen exemplarisch voor de aanpak van de gemeente. De huidige situatie van twee gescheiden rijbanen met aan weerszijden parkeerstroken en in het midden een groenstrook gaat veranderen.

,,De inrichting van die laan is cultuurhistorisch van belang’’, zegt de actieve buurtbewoner Jeroen van der Kuur, ,,maar de symmetrie verdwijnt straks. Een rijbaan blijft voor de auto’s, de andere wordt groen en in het midden komt het fietspad. Daar is iedereen op tegen. De parkeerplaatsen en de bomen in het midden verdwijnen, de stoepen worden smaller en op die groenstrook zit niemand te wachten. Er wordt niet uitgelegd waarom die herinrichting nodig is, er zijn andere oplossingen mogelijk. Er zijn genoeg argumenten om het zo te laten, de huidige situatie is veilig. Waarom moet het Planetenplein ook worden heringericht? Dat is een beschermd stadsgezicht.’’

Ze benadrukken dat iedereen zich bewust is van de noodzaak om te bouwen. Van der Kuur: ,,Maar om hoeveel woningen gaat het nu? Eerst 600, toen 570, nu 650. Zoveel woningen staan er nu ook in de Planetenwijk. Er wordt dus gewoon een buurt in de buurt gebouwd. Dat begint te wringen.’’

Spruit: ,,Hoe gaat het dan met de bereikbaarheid, het parkeren, de leefbaarheid? Daar geeft de gemeente geen antwoord op. Er is welgeteld één mobiliteitsonderzoek uitgevoerd, in de zomer ook nog. Dat is dus zeer beperkt. Er moet eerst voor heel Haarlem een mobiliteitsstudie worden gedaan voordat je dergelijke ingrijpende besluiten neemt over die ontwikkelzones.’’

Draagvlak

,,Maak als gemeente transparante keuzes’’, adviseert Ernst Blok. ,,Er worden nu door de gemeente dingen gewijzigd waar wij geen weet van hebben. Wij willen weten waar we nog over mee kunnen praten, we willen meepraten over leefbare oplossingen. Je merkt nu dat de machteloosheid toeslaat in de wijk, het draagvlak verdwijnt.’’

De ontwikkelvisie voor de Orionzone wordt donderdag (6 februari) in de raadscommissie Ontwikkeling besproken.

UItnodiging bijeenkomst Ontwerpvisie Orionzone: 20 en 27 januari

Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone 20 en 27 januari
 
Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis (Zaanenpark) om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone.
Op 6 februari gaat de Commissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie behandelen en naar verwachting

Lees meer...

Ontwikkelvisie Orionzone vastgesteld door B&W

De Ontwikkelvisie was ter inzage gelegd en de 140 (!) reacties zijn verwerkt.
Mee op basis van de inspraakreacties zijn er enkele aanpasingen aan het ontwerp gedaan.
Het is een heel verhaal, op dit moment vallen enkele punten op:

Lees meer...

Bewonersbijeenkomst Schoterbos za 23november 11.00 - 15.00 uur

Plaats en tijd van de bewonersbijeenkomst zijn inmiddels bekend:
U bent welkom om mee te denken over de inrichting van fase 2 op Zaterdag 23 november, van 11.00 uur - 15.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. onder het kopje 'Aktueel'.

Fase 2 Schoterbos gaat beginnen

Het Schoterbos wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer is het eerste deel opgeleverd (fase 1).
Nu is het tweede deel aan de beurt. Dat begint met het maken van een gedetailleerd plan.
De gemeente is benieuwd naar

Lees meer...

Zienswijze wijkraden

Het was tot 7 oktober mogelijk uw mening ('zienswijze') te geven over het Voorlopige ontwerp van de Orionzone.
De wijkraden binnen de Oironzone, Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim, hebben een gemeenschappelijke zienswijze ingediend.
Deze vindt u hier.
Ook namens de wijkraden in Haarlem Noord is een zienswijze afgegeven: zienswijze WBO.
 
Heeft u vragen? - mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie KlankBordGroep Verkeer - Over de mobiliteitsstudie

De Klankbordgroep Verkeer Orionzone heeft haar bevindingen over de verkeersstudie afgerond.
Het document is slechts 3 pagina's en bevat een schat aan informatie over de verkeerssituatie in de wijken binnen de Orionzone.
Het is verplichte kost voor de wijkbewoner die wil weten wat er speelt in zijn/ haar buurt.
We danken iedereen die heeft gereageerd op onze verzoeken om een bijdrage te leveren.

Het resultaat kunt u hier downloaden.

U kunt de Mobiliteitsstudie downloaden via de website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/orionzone/documenten-oz/
 

Zorgen over participatie wijkbewoners

De wijkraden in de Orionzone maken zich zorgen over de participatie door bewoners.
De gemeente wil minimaal 600 woningen bouwen in de Orionzone.
Dat is een ingrijpende verandering voor met name de wijken Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim.
Het is belangrijk dat de bewoners betrokken zijn, weten wat er

Lees meer...

Orionzone - Visie ter inzage - Geef uw mening!

De visie is ter inzage gelegd, uw kunt tot 7 oktober uw zienswijze indienen.
Oftewel: het plan wordt door de gemeente gezien als voldoende om de burgers om hun mening te vragen.
De termijn van 6 weken is wettelijk vastgelegd.

De voorgaande presentaties en commentaarrondes waren bedoeld

Lees meer...

Orionzone - Rapportages Klankbordgroep Verkeer

De KlankBordGroep Verkeer heeft eind juli twee medewerkers van Mobycon in de wijken rond geleid.
Mobycon is de naam van het adviesbureau dat de verkeersstudie in opdracht van de gemeente uitvoert.
Tijdens de schouw zijn de belangrijkste knelpunten m.b.t. verkeer bekeken en toegelicht.

Rapportages
De KBG verkeer heeft de inbreng van wijkbewoners samengevoegd in de Rapportage Klankbordgroep Verkeer Orionzone.
Daarnaast zijn

Lees meer...

Orionzone - verkeersonderzoek - vervolg

Orion zone - Verkeersonderzoek in juli en augustus
KlankbordGroep .
De gemeente zet zich in om voor 26 augustus een ‘mobiliteitsonderzoek’ af te ronden.
De gemeente heeft vertegenwoordigers van de betrokken wijken uitgenodigd om deel te nemen aan een KlankBordGroep (KBG Verkeer).
Op 16 juli was de eerste kennismaking/ workshop met Mobycon, een onafhankelijk adviesburo dat het verkeersonderzoek gaat uitvoeren.
Natuurlijk kwamen het ongelukkig moment van

Lees meer...

Orionzone - Verkeersonderzoek en klankbordgroep

Onderdeel van de ontwikkelvisie Orionzone is een visie op mobiliteit in het gebied.
600 woningen met voorzieningen en werkfucties erbij geeft een (zeer) grote druk op de kwaliteit van de leefomgeving.
In de visie van de gemeente is een mobiliteitstransitie nodig om de stad leefbaaren bereikbaar te houden.

Lees meer...

Inspraak Riolering Mr.J.Gerritzlaan/ W.Klooslaan - tm 6 september

De inspraak voor het ontwerp van de Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan is gestart en loopt door tm 6 september.
Bewoners van de Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan en omgeving hebben begin juli van de gemeente hierover een brief gekregen.

Lees meer...

Concept visie Orionzone ter bespreking 20juni - download

Op 6juni verkregen we de concept visie (datum 18mei) die op 20 juni zal worden besproken door de Commissie Ontwikkeling.

Uw kunt deze hier downloaden (68Mb)

Als u zich zorgen maakt/ gefundeerde bezwaren heeft  mbt. de concept visie kunt u dat kenbaar maken ('inspreken') op deze commissievergadering.
Om af te stemmen en dubbelingen te voorkomen coördineren we het inspreken.
Als u wilt inspreken op 20 juni, neemt u dan contact op met de wijkraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Orionzone - brief Zorgen Werkgroep Orionzone aan de politiek

De werkgroep Orionzone is begin april opgericht door actieve bewoners uit de Planetenwijk.
Doel van de werkgroep is om erop toe te zien dat het participatieproces in het ontwikkelingsgebied Orionzone goed verloopt en er voldoende rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners.
Ook de wijkraad van Sinnevelt is veregenwoordigd in deze werkgroep.

Lees meer...

18 juni - Feestelijk oplevermoment Schoterbos fase1

Feestelijk oplevermoment eerste werkzaamheden Schoterbos 18 juni

De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is klaar. Het wordt steeds duidelijker hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien. De gemeente wil gebruikers en omwonenden bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden. En samen met u, aannemer Dura Vermeer en wethouder Snoek de verbetering van het Schoterbos vieren op 18 juni.
Het oplevermoment is van van 16.30 tot 17.30 uur. Aanwezigen kunnen verzamelen bij het Posthuis van Ecosol Effect, Meester Jan Gerritszlaan (tegenover nummer 73).

Lees meer...

Orionzone - concept visie wordt 20 juni besproken in de Commissie Ontwikkeling

Status 24mei2019
De bijgewerkte planning:

PlanningOrionzone22mei19

De planing en de achtergronden kunt u hier downloaden.

Er kon tot 15 mei gereageerd worden op de visie via

Lees meer...

De Orionzone en supermarkten

De Orionzone en supermarkten

Bij de presentatie dinsdag 7 mei over de Orionzone, werd verteld dat er wel genoeg supermarkten in Haarlem-noord zijn, maar dat deze niet goed zijn verspreid.

De stelling was: de meeste supermarkten liggen aan de oostkant en dus is er ruimte aan de westkant.
De Vomar zou wel van de Spaarndamseweg aan de oostkant, willen verhuizen naar de westkant.
Ze hadden een mooie plek gevonden: op de huidige plek van Nieuw Delftweide, dat in de plannen verhuisd naar het Noorden van de wijk.

Hier slaan de plannenmakers de plank goed mis.

Lees meer...

Subcategorieën