NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
En voor het snelle nieuws en snel commmentaar met tweets, volgers en retweets: Follow us on Twitter

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Orionzone - concept visie en hoe verder

Er waren veel belangstellenden voor de presentaties over de concept visie op 7 mei.
Volle zalen en helaas te weinig tijd voor het beantwoorden van alle belangrijke vragen.
De concept ontwikkelvisie is hier te downloaden en via de website van de gemeente

Er is de tijd tot 15 mei om te reageren op de visie via het digitale platform https://www.haarlem.nl/orionzone/concept-ontwikkelvisie/ 
 
In de presentatie werd hetvolgende plaatje getoond:

PlanningOrionzone7mei19

Ontwikkelingsplannen worden uitgewerkt door ambtenaren van de gemeente.
Via het participatieproces hebben burgers inspraak in de plannen.
We kunnen onze mening geven tot 15 mei en erop vertrouwen dat dit wordt verwerkt in de concept ontwikkelvisie die wordt aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Ontwikkelzones vallen onder Ruimtelijke Ordening. De verantwoordelijke wethouder is Floor Roduner.
Als hij B&W kan overtuigen dat het een goed plan is, wordt dit voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Ontwikkeling.

Volgens planning wordt het ontwerp van de Orionzone 20 juni door de Commissie Ontwikkeling besproken.
U kunt eventuele bezwaren op dit moment nog laten horen door 'in te spreken'.
U dient dat van te voren aan te melden. Er zullen meer sprekers zijn, het is verstandig om dit te coordineren.
De wijkraden van Sinnevelt en de Planetenwijk doen dit samen.
Als u wilt inspreken, neem dan contact op met de wijkraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als de Commissie Ontwikkeling accoord gaat, wordt het ontwerp 'vrijgegeven voor inspraak'.
Dat is eenperiode van 6 weken dat elke belanghebbende zijn/ haar 'zienswijze' kan geven.
Gezien de late vakantie zal dit van eind augustus- half oktober zijn.
Het is belangrijk te weten dat uw zienswijze alleen kans van slagen heeft als u dit bezwaar eerder kenbaar heeft gemaakt bij de Commissie Ontwikkeling.

De planing is dat de ontwerpvisie Orionzone nog voor het eind van het jaar wordt afgetikt door de gemeenteraad. Het is dan definitief.

Er zijn in Haarlem 8 ontwikkelzones. Ontwikkelzone Zuidwest loopt enige maanden voor op de Orionzone.
Als u meer wilt weten over het verloop van het proces: https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/

De wijkraden roepen de bewoners op om actief deel te nemen.
We onderkennen de noodzaak van het bouwen van nieuwe woningen en we willen dat onze wijk leefbaar is en blijft.
Zorgvuldigheid boven snelheid !
U kunt ook reageren via Facebook:  Facebook - Orionzone 


De Orionzone en supermarkten

De Orionzone en supermarkten

Bij de presentatie dinsdag 7 mei over de Orionzone, werd verteld dat er wel genoeg supermarkten in Haarlem-noord zijn, maar dat deze niet goed zijn verspreid.

De stelling was: de meeste supermarkten liggen aan de oostkant en dus is er ruimte aan de westkant.
De Vomar zou wel van de Spaarndamseweg aan de oostkant, willen verhuizen naar de westkant.
Ze hadden een mooie plek gevonden: op de huidige plek van Nieuw Delftweide, dat in de plannen verhuisd.

Hier slaan de plannenmakers de plank goed mis.
De spreiding van supermarkten is heel anders. Kijk maar naar bijgaand kaartje rechts.Supermarkten Orionzone
Er ligt maar 1 grote supermarkt aan de oostzijde, de Vomar Spaarndamseweg en een kleine Dekamarkt aan de Eksterlaan.

De grote supermarkten liggen netjes in het midden van Haarlem noord: De AH Soendaplein, de Dekamarkt aan de Planetenlaan, in winkelcentrum Marmanplein aan de Rijksstraatweg de Plusmarkt en iets ten westen hiervan een 2e Albert Hein. Aan de Rijksstraatweg ligt ook nog een kleine Dekamarkt tussen Zaanenstraat en Floresstraat.

Alle overige supermarkten liggen aan de westkant van Noord, nl. Dekamarkt Plesmanplein, Coop Stuyvesantplein, Dekamarkt mr Cornelisstraat en de Nieuwe AH aan het Santpoorterplein, en een kleine BIOsupermarkt bij het Santpoorterplein.

Er is dus geen noodzaak om de spreiding te verbeteren.

Sterker nog door het weghalen van de Vomar van de Spaarndamseweg vervalt de enige supermarkt aan de oostkant ten zuiden van de Jan Gijzenkade. Een grootdeel van de inwoners in noord verliest dan een supermarkt in de nabijheid. Ook de toekomstige bewoners in de ontwikkelzone langs het Spaarne. Ook voor bewoners uit de sportheldenbuurt is die Vomar de enige nabije super.

Kortom: niet een grote supermarkt verplaatsen naar onze wijk.

Wij hebben als wijk baat bij het behoud van de Dekamarkt in het hart van Sinnevelt voor de bestaande en de toekomstige bewoners. Goed bereikbaar te voet en per fiets voor de buurt.


G = Grote supermarkt

M = Middel grote supermarkt

K = Kleine supermarkt

B = Bio-supermarkt

Niet vermeld zijn de 'specialistische winkels' die erg veel branchevreemde, dagelijkse producten voeren. In deze winkels kunt u ook veel van de dagelijkse boodschappen doen.

Orionzone 7mei 15.00 - 20.00 uur Presentatie concept ontwikkelvisie

Orionzone:  dinsdag 7mei 15.00 - 20.00 uur Presentatie concept ontwikkelvisie

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/Planetenlaan is in het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 nagedacht en gesproken over de toekomstige plannen.
Ook was er de mogelijkheid om te reageren via het 'digitale platform'.
Bij elkaar waren er zo’n 1500 reacties.
De gesprekken samen met bewoners en ook de reacties op het platform leverden veel nieuwe ideeën op.
DIt is samen gebracht in de concept ontwikkelvisie.
Er ligt nu een eerste concept ontwikkelvisie waarin staat waar ruimte wordt gezien voor groen, woningen en voorzieningen.

Datum bijeenkomst: 7 mei
Tijd: inlopen tussen 16:00 - 20:00 uur
Presentaties om: 17:00, 18:00 en 19:00 uur.
Locatie: Nieuw Apostolische Kerk, Plesmanlaan 9, Haarlem

Weblink naar de Facebookgroep: http://bit.ly/facebook-orionzone

Uitnodiging7mei19 p1

Uitnodiging7mei19 p2

 

Wijkkrant voorjaar 2019 is uit

Wijkkrant nr 107 (april 2019) is uit.
Het digitale exemplaar kunt u hier downloaden.

Orionzone - voorlopige visie 7 mei

Naar aanleiding van de twee scenario's zijn er zijn meer dan 800 reacties gegeven op het digitale platform.
De architecten gaan aan de slag om alle inbreng te verwerken tot een Voorlopige Visie.  
De planning is dat deze voorlopige vise op 7 mei gepresenteerd gaat worden van 15.00 - 20.00 uur.
De locatie is nog niet bekend..
Zodra we meer weten hoort u dat van ons.

Meer informatie en achtergronden vindt u op de projectenpagina

16 april - Participatie/ bewonersavond Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan

Op 16 april wordt een tweede avond voor bewoners georganiseerd.
Het concept voorlopig ontwerp van de straten zal worden besproken.
Van 20.00 - 21.30 uur.

Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Locatie: Restaurant Schoterhof
Adres: Plesmanplein 10, Haarlem

Sporthal Sportweg - startnotitie bij de Commisie Samenleving do 4april

Gisteren (1 april) kreeg de wijkraad het bericht van de Beleidsadviseur Sport dat de startnotitie (met uitgangspunten en randvoorwaarden) komende donderdag wordt besproken in de Commisie Samenleving.
Dit is ook een gelegenheid voor de betrokken bewoners om in te spreken.

Lees meer...

Reactietermijn op scenario's Orionzone is verlengd tot 4 maart

De gemeente heeft 2 scenario's ontwikkeld en o.a. in de bibliotheek gepresenteerd.
U kunt de reacties lezen en zelf reageren t/m 4 maart. 
Dan kan via de website Orionzone

De scenario's worden toegelicht in deze video

Facebookpagina over de Orionzone vindt u hier.

Er zijn meer ontwikkelzones in Haarlem. We kunnen leren van de daar opgedane ervaringen.
De ontwikkelzone Zuidwest loopt een fase voor op de Orionzone. Daar zijn inmiddels een conceptvies en spelregels vrijgegeven voor inspraak.
Dit traject is te volgen via de website Inspraak Ontwikkelvisie Zuidwest.

Vervanging bestrating Falklandstraat 27/ 28 februari

ln opdracht van de gemeente Haarlem worden op woensdag 27 en donderdag 28 februari a.s. werkzaamheden
verricht aan de toerit van de Falklandstraat. De huidige bestrating

Lees meer...

Presentatie voorstellen Orionzone dinsdag 12 februari

Presentatie van de scenario's dinsdag 12 februari van 19:30 - 21:00 uur in het Schoterhof.
Eind vorig jaar zijn de omwonenden van de omgeving Orionweg/ Planetenlaan via meerdere bijeenkomsten betrokken bij het plan van de gemeente ('ontwerpvisie') om in deze zone 600 nieuwe woningen te bouwen.
Mede op basis van

Lees meer...

DUO containers geleverd

Bij de meeste woningen zijn de DUO containers de afgelopen week afgeleverd.
Het is zaak voor de bewoners om een plekje te vinden en zo makkelijk afval te kunnen scheiden.
Een aantal bakken blijkt

Lees meer...

Levering DUO container 4-15 februari

De duocontainers worden tussen 4 en 15 februari door Spaarnelanden in onze wijk bezorgd.
Voor het Te Zaanenkwartier (o.a. Sinnevelt, de Krim, Sterrenbuurt en Planetenbuurt) gaat het om 2362 stuks.
In de laatste week van januari krijgen alle huishoudens persoonlijk bericht over de aflevering van de container en informatie over de chip en adressticker.

Vervolg Ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan

De bijeenkomsten in de bibliotheekzijn achter de rug.
Tijdens de laatste bijeenkomst werd een samenvattende presentatie gegeven

Lees meer...

Wijkkrant 106 is uit

Het einde jaarsnummer van de Wijkkrant, nr 106 is uit.
Als u de krant de maandag voor kerst nog niet in uw bus heeft, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DUO-container komt in februari 2019

Als uw woning geschikt is voor een duocontainer - u heeft een laagbouwwoning, woonwagen of woonboot met
een voortuin en/of achtertuin met achterom - dan krijgt u een duocontainer.
De ‘duocontainer’ is een rolcontainer

Lees meer...

Participatie nieuwbouw 600 woningen start 5 november

De gemeente heeft het plan om in de omgeving van de Orionweg en Planetenlaan 600 woningen te bouwen.
Dit project is onderdeel

Lees meer...

Heien voor appartementen Pim Mulierlaan

In september zal een begin worden gemaakt met heien voor het appartementengebouw aan de Pim Mulierlaan.
Dit gaat gepaard met trillingen en geluid.
In dit soort situaties

Lees meer...

Kans op botulisme

In de zomermaanden kunt u zieke of dode vissen en watervogels aantreffen in of nabij vijvers, of ander oppervlaktewater. Dit kan duiden op botulisme. Raak de dieren in zo’n geval niet aan en neem direct contact op met Spaarnelanden via 023-7517200.

Lees meer...

Honkbalweek, Parkeren en loterij

Van vrijdag 13 juli tot en met zondag 22 juli 2018 is het weer de Haarlemse Honkbalweek.HonkbalweekHaarlem logo
Dat is twee weken genieten in het Haarlemse Pim Mulierstadion.
Om de parkeeroverlast voor de bewoners

Lees meer...

WhatsApp Buurtpreventie en huisregels

Op verzoek van enkele leden van de Buurtpreventie WhatsApp hierbij opnieuw de achtergrond van de groep en de 'huisregels'.
Bedenkt dat -als je een bericht plaatst- dat elk lid van de groep dat bericht krijgt. Bord Buurtpreventie
Gebruik de groep alleen waarvoor het bedoeld is. Geen nieuws betekent in deze groep goed nieuws!
Sinnevelt is een rustige wijk, waar vergeleken bij andere wijken, weinig misdaad voorkomt. En dat

Lees meer...

Subcategorieën