NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Inspraak Invoering betaald parkeren en petitie tot 30 november

Waarom en hoe
Het college van burgemeester en wethouders, heeft een beleid gepresenteerd om per 2024 betaald parkeren en een bijbehorend vergunningenstelsel in elf wijken in te voeren of uit te breiden.
Het plan werd afgelopen voorjaar al aangekondigd in het coalitieakkoord, en is nu concreet gemaakt.
Het gaat over het voorrang gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk het milieu belasten en openbare ruimte in beslag nemen.
Dit betekent dat in de stad zoveel mogelijk te voet of met de fiets wordt gereisd, van en naar de stad met een steeds schoner openbaar vervoer en de auto alleen wordt gebruikt als het echt niet anders kan.
Achtergronden over het waarom betaald parkeren binnen de stad wordt uitgebreid: https://haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren
Via het menu kunt u allerlei documenten downloaden die met dit onderwerp te maken hebben.PlanningInvoeringBetaaldParkeren nov22

Volgens het plan wordt er voor 11 wijken betaald parkeren ingevoerd.
Eén van de uitzonderingen is het Te Zaanenkwartier, waar naast Sinnevelt ook de Plantenwijk, Sterrenbuurt en De Krim onder vallen.
Er is echter nog een beleidsstuk dat aangeeft dat er bij nieuwbouw minder parkeerplaatsen voor auto's nodig zijn, zie:  https://haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw
Dat is koren op de molen van ontwikkelaars, want parkeerplaatsen zijn duur.
In de Orionzone gaat de komende jaren gebouwd worden. Wellicht dat het dan nodig is om alsnog ook in onze en omliggende wijken betaald parkeren in te voeren.
Ook hier ligt de nota ter inzag en kunt u uw mening geven:

Inspraak (Indienen zienswijze)
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om uw mening (zienswijze) te geven.
Dit kan tot uiterlijk 30 november 2022 via de website van de Gemeente: https://haarlem.nl/inspraak-uitbreiding-betaald-parkeren#/nieuw

Petitie

Er is ook verzet tegen de parkeerplannen van de gemeente.
Hiervoor is een petitite gestart: https://petities.nl/petitions/beperk-het-betaald-parkeren-in-haarlem?locale=nlOp 25 november was deze 7500 keer ondertekend.

Wat betekent dit voor Sinnevelt?
Volgens het plan wordt er voor 11 wijken betaald parkeren ingevoerd.
Eén van de uitzonderingen is het Te Zaanenkwartier, waar naast Sinnevelt ook de Plantenwijk, Sterrenbuurt en De Krim onder vallen.

Verlaging parkeernormen bij nieuwbouw

Er is echter nog een beleidsstuk dat aangeeft dat er bij nieuwbouw minder parkeerplaatsen voor auto's nodig zijn.
Dat gaat geregeld worden door het verlagen van de parkeernormen, zie:  https://haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw
Het is koren op de molen van ontwikkelaars, want parkeerplaatsen kosten veel geld.

In de Orionzone gaan de komende jaren honderden woningen gebouwd worden.
Er zijn plannen in de maak voor nieuwbouw rond het Stadionplein, op de locatie van Bison Bowling, Planetenlaan (Nova College) en Delftlaan 327.
Wellicht dat het dan nodig is om alsnog ook in onze en omliggende wijken betaald parkeren in te voeren.
Ook hier ligt de nota ter inzag en kunt u uw mening geven: https://haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw

Terugkoppelavond perceel Bison Bowling 1 november 2022

Terugkoppelavond Bouwplannen locatie Bison Bowling 1 oktober2022

De ontwikkelaar Hoorne Vastgoed heeft een ‘terugkoppelavond’ gepland op dinsdagavond 1 oktober.
Op deze avond worden de reacties en feedback teruggekoppeld.
Het is een inloopavond, u bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Locatie: Bison Bowling
De uitnodiging is per mail verstuurd, deze vindt u hier

De ontwikkelaar zet er flink de pas in.
Op 27 september werden voor het eerst concrete tekeningen getoond en op 1 november

Lees meer...

Evaluatie bouwplannen perceel BisonBowling 27september 2022

Op 27 september 2022 zijn tijdens een 'participatie bijeenkomst' de eerste plannen gepresenteerd.
Dit was een vervolg op de ‘kennismakingsbijeenkomst bijeenkomst van 12/ 13 september.
De getoonde borden kunnen hier worden gedownload.

De wijkraden zijn onaangenaam verrast dat de ontwikkelaar zich niet houdt aan belangrijke kaders die zijn gegeven in de ontwikkelvisie Orionzone/ Planetenlaan.
De ontwikkelvisie is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem.
Daar kan niet zomaar van worden afgeweken als het niet uitkomt.
Een argument dat de supermarkt als belangrijke kostendrager is weggevallen betekent niet dat een verkeerde inschatting op de wijk afgewenteld kan worden.

De wijkraden hebben gereageerd

Lees meer...

Participatie Bouwplannen BisonBowling 27 september

Dinsdag 27 september tussen 18.30 en 21.00 uur worden de bouwplannen voor het perceel BisonBowling gepresenteerd, zie de uitnodigingsmail.
DIt is een vervolg op de bijeenkomsten van 12 en 13 september j.l.
Hier kon kennis worden gemaakt met het projectteam van Hoorne Vastgoed, consultants en Pre Wonen.
Tevens waren er informatieborden. Download hier de presentatie van 12/ 13 september.
Update: zie ook de evaluatie van die avond: https://www.sinnevelt.nl/nieuws/331-evaluatie-bouwplannen-perceel-bisonbowling-27september-2022.html

Op het perceel komt een bouwblok met circa 150 woningen, waarvan

Lees meer...

Informatieavond Bouwplannen locatie BisonBowling 12 september

Maandag 12 september tussen 19.30 en 21.00 uur

Hoorne Vastgoed, de eigenaar van het bouwterein waar nu Bison Bowling is gevestigd heeft de plannen voor woningbouw verder uitgewerkt.
Voor omwonenden en geïnteresseerden is een informatieavond gepland op maandag 12 september 2022.

Dinsdag 13 september wordt de bijeenkomst digitaal herhaald via Teams, ook van 19.30 - 21.00 uur
De uitnodiging is eind augustus/ begin september door het communicatieburo verstuurd.

Er wordt gevraagd om u van tevoren aan te melden, door

Lees meer...

Informatieavond Bouwplannen Stadionplein/ Sportweg 6 september

Dinsdag 6 september van 19.30 tot 21.00 uur in het PartyCentrum

De gemeente Haarlem heeft plannen om 260 woningen aan de Planetenlaan/Sportweg te bouwen.
Voor omwonenden en geïnteresseerde is een informatieavond gepland op 6 september 2022.
Locatie: Partycentrum , sportweg 8
Oorspronkelijk was de bijeenkomst geplan in de bibliotheek, maar gezien het grote aantal aanmeldingen is dit verplaatst naart het Partycentrum tegenover de ingang van het Schoter.
De uitnodiging is eind augustus via een bewonersbrief verstuurd.
U wordt gevraagd

Lees meer...

Haarlemse Honkbal Week 2022 en parkeren

De Haarlemse Honkbalweek wordt gehouden van 6 juli tm 15 juli in het Pim Mullier stadion.
Begin juli verspreidde de gemeente in de omliggende wijken een bewonersbrief. (download)
HHWjul22 logo
Om parkeeroverlast zoveel mogelijk te voorkomen ìs een aantal maatregelen genomen.
Zo is een deel van de wijken aangewezen als tijdelijk vergunninggebied.
Geparkeerde auto's zonder ontheffing krijgen een bekeuring.

Lees meer...

13 april: Schoterhof in actie voor Oekraïne

Zorgcentrum Schoterhof organiseert woensdag 13 april van 11 tot 16 uur een aantal aktiviteiten om geld in te zamelen voor Giro 555.
Ook buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om langs te komen en deel te nemen aan de activiteiten.
Voor meer informatie, bel (023) 512 8200

Lees meer...

Basisschool De Verbeelding wil uitbreiden

In het Haarlems Weekblad van 8 maart 2022 lazen we dat het college van BenW een spoedaanvraag heeft goedgekeurd voor het uitbreiden van De Verbeelding.
Het blijkt dat de aanvraag om te school uit te breiden met 377 m2, eind vorig jaar bij de gemeente is ingediend .
Het huidige schoolgebouw aan de Louis Couperusstraat omvat 604 m2.
Op 1 oktober van het schooljaar 2021-2022 telde de Verbeelding 105 leerlingen. In de aanvraag

Lees meer...

Demontage tijdelijke sporthal en inrichten Parkeerplaatsen

De nieuwe sporthal die is vernoemd vernoemt naar Yvonne van Gennip, is op 28 februari jl. in gebruik genomen.
De leerlingen van het Schoter stallen nu hun fiets in de kelder onder de sporthal.
Hierdoor is voor de tijdelijke sporthal ruimte ontstaan waar tijdelijk ca. 70 extra parkeerplaatsen worden ingericht om de parkeerdruk in de buurt te verlichten.

In de eerste weken van april zal de tijdelijke sporthal volledig gedemonteerd worden, daarna

Lees meer...

Manifest Wijkraden Haarlem 2022

Politiek

Het merendeel van de Haarlemse wijkraden vindt dat participatie en inspraak van burgers beter geregeld kan worden.
Er is genoeg geschreven en gepraat, goede voornemens gemaakt.
In de praktijk raken burgers regelmatig gefrustreerd en hebben het gevoel dat er niet echt wordt geluisterd, dat er geen echte dialoog is.
Dat is met name de afgelopen vier jaar zichtbaar geworden door de grote ontwikkelingsprojecten om meer woningen te bouwen binnen 'de bebouwde kom'.
De ervaringen van o.a. de wijkraad van Sinnevelt

Lees meer...

Ontwikkeling Stadionplein, status feb22

Status Ontwikkeling Stadionplein feb22

De startnotitie is op 23 december 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd:

StemgedragVaststellenStartnotitieStadionplein23dec21

Hiermee is budget vrijgemaakt om de volgende fase te kunnen starten.
Er is veel druk gezet

Lees meer...

Help Timmy uit het puin - crowdfunding

Help Timmy uit het puin

Vorige week is de winkel Vivant Timmy geheel verwoest door een zng. plofkraak.

Mede omdat deze zaak zo’n belangrijke functie vervult is er een crowdfunding gestart ter ondersteuning van ondernemers Mike en Sandra.

U vindt alle informatie via de link https://gofund.me/b21727dc 

 

 

Startnotitie Ontwikkeling Stadionplein

Eind november verscheen er onverwachts een startnotitie voor het ontwikkelen van het stadionplein.
De notitie is op 2 december besproken in de Commissie Ontwikkeling.
De wijkraden waren verrast door de notitie en verontwaardigd over de tekst dat de notitie getoets zou zijn met de wijkraden.
Niet dus ! Dit was mede aanleiding om in te spreken bij de Commissie.
Naast insprekers van de drie wijkraden was er een betrokken bewoner met een prima doordacht verhaal en De Haarlemse Bomenridders.
Het lijkt er weer op dat 'bouwen, bouwen bouwen' het belangrijkste is, terwijl

Lees meer...

Naam nieuwe sporthal: Yvonne van Gennip hal

De stemmen zijn geteld en de winnende naam voor de sporthal in Haarlem Noord is bekend:
Begin 2022 opent Haarlem de Yvonne van Gennip Hal!

Yvonne van Gennip is één van de succesvolste schaatsers van Nederland.
Een van de bedenkers van de naam schreef: “De ‘Koningin van de Winterspelen 1988’ is op steenworp afstand van deze nieuwe hal geboren”.
Yvonne van Gennip won op de Olympische Winterspelen in 1988 drie keer goud.

Lees meer...

SportSupport biedt cursus aan voor wandelbegeleiders

Gratis cursus wandelbegeleider voor vrijwilligers!
SportSupport is hard op zoek naar gecertificeerde wandelbegeleiders.
Daarom organiseert SportSupport op zaterdag 4 september van 10:00 - 17:00 uur de cursus wandelbegeleider 1 voor professionals en inwoners van Haarlem.
Na deze dag is de wandelbegeleider in staat om verantwoord met een groep wandelaars op pad te gaan,
Daarnaast kan hij/zij een draaiboekje maken voor het organiseren van een wandeltocht/evenement.
De dag is deels praktijkgericht en

Lees meer...

Locatie BisonBowling – Gemeenteraad Haarlem houdt de rug recht, geen extra supermarkt

Locatie BisonBowling – Gemeenteraad Haarlem houdt de rug recht, geen extra supermarkt

Donderdag 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Haarlem duidelijkheid gegeven: er komt geen extra supermarkt op de locatie van BisonBowling.
De motie (download) die nodig was om de wethouder te bewegen clip en klaar de beslissing over te brengen naar Hoorne Vastgoed, werd unaniem aangenomen.
Hiermee is de supermarkt definitief van de baan.

Lees meer...

Kennismaking met Brunelleschi Ontwikkeling (Delftlaan327)

Verkoop kantorenpand Delftlaan 327 aan Brunelleschi
Delftlaan327 locatie

In maart van dit jaar is het voormalige kantoorpand van Pre Wonen aan de Delftlaan 327 verkocht.Het pand staat op de hoek van de Jacques Perklaan en grenst aan de koopflats van De Abeelen.
De kantoren werden voornamelijk verhuurd aan De Hartenkamp, die een andere locatie heeft gevonden.
Het is de bedoeling dat het kantoorpand wordt omgezet naar woonruimtes.

Lees meer...

Nieuwe gebiedsverbinder voor Haarlem Noord

Nieuwe gebiedsverbinder
Sinds eind vorig Jaar is Rizgar Parlak de nieuwe gebiedsverbinder voor Haarlem Noord, dus ook voor Sinnevelt.
Gebiedsverbinder is een belangrijke functie bij de gemeente. Het is een schakel tussen de oa. bewoners en de gemeentelijke organisatie.

Lees meer...

Groen en De Verbeelding

Het groen en de Verbeelding (ingezonden stuk)

De school aan de Louis Couperusstraat wil graag meer groen voor de kinderen om te spelen.
Een aantal ouders steken de handen uit de mouwen, halen tegels weg en richten in het voorjaar een natuurspeelterrein in binnen de hekken van de school.
Omwonenden vragen de ouders om

Lees meer...

Subcategorieën