NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Wijkkrant nr 111 (december 2020) is uit

Wijkkrant nr 111 (kersteditie december 2020) is uit.
Met daarin o.a.
- Artisklas was weer even open en kan uw steun goed gebruiken (voor laatste info zie de website van Artisklas)
- Het gladheidsseizoen is begonnen
- De Orionzone - hoe verder ?
- Gebouwen van het NovaCollege aan de Planetenlaan zijn verkocht. Kennismaking met de architect. 
- Schoterbos groot onderhoud fase 2: werkzaamheden starten in januari 2021
- Vraag om nieuwe leden voor de wijkraad. Iets voor u ?
- Aanvragen van een energielabel is dit jaar nog makkelijk en goedkoop.

Het digitale exemplaar kunt u hier downloaden

Tip: kijk ook eens op de pagina met lopende projecten

Zou u ook graag zonnepanelen willen, maar niet op het eigen dak?

Inwoners van Haarlem Noord en Bloemendaal kunnen nu investeren in zonnepanelen op een deel van de kassen en bedrijfsgebouwen van de Haarlemmer Kweektuin. kweekzon
Ideaal als je zelf geen panelen op je eigen dak kan of wil leggen.
KweekZon coöperatieve energie is een buurtinitiatief.
U wordt lid en investeert mee. KweekZon doet de rest: aankoop, installatie en onderhoud.
Jaarlijks ontvangt u de netto opbrengsten.
Gedurende 15 jaar kunt u profiteren van dit voordeel, wij verwachten dat u uw investering binnen 10 jaar heeft terugverdiend.
Een 4 persoons huishouden verbruikt gemiddeld 3300 kWh per jaar.
Een zonnestroomdeel levert naar verwachting 220 kWh per jaar op en kost eenmalig € 320,- .

Snel reageren: KweekZon maakt gebruik van de zogenaamde postcoderoosregeling van de overheid.
Deze maakt het mogelijk dat je 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte stroom terugkrijgt als korting op je eigen energierekening.
Dat is aantrekkelijk want de elektriciteitsprijs bestaat voor het grootste deel uit belastingen.
Het kabinet heeft aangekondigd dat de huidige postcoderoosregeling niet meer wordt toegepast voor projecten die na 2020 starten.
Er komt dan een  minder gunstige regeling voor in de plaats.
Dus als u overweegt mee te doen, vraag dan snel de informatie op die u nodig heeft om nog dit jaar te kunnen beslissen en u aan te melden.
Meer informatie is te vinden op: www.Kweekzon.nl

Er zijn meer initiatieven in de buurt.
Zo is er een intentieovereenkomst getekend tussen de energiecoöperatie Kennemer Kracht en het Mendel College voor het plaatsen van ruim 900 zonnepanelen.
Het dak heeft de potentie om groene stroom te leveren aan circa 170 deelnemende huishoudens in de directe omgeving.
Dit project is een gezamenlijk initiatief van bewonersgroep De Zonneplaneet en bewoners uit de aangrenzende woonwijk De Krim.
Meer informatie is te vinden op: www.zonneplaneet.nl/

Pas op: oplichters actief in de wijk

Er zijn oplichters actief in onze buurt.
Er wordt aangebeld door een keurige persoon.
Die vraagt of ze dakwerkzaamheden voor je kunnen doen.
Dakgoot schoonmaken, dakpannen repareren, schoorsteen, etc.
Het werk wordt niet of deels gedaan en er volgt een forse rekening.
Soms wordt een voorschot gevraagd.
Dit gebeurt met name bij oudere, kwetsbare bewoners.
Recentelijk hebben de oplichters toegeslagen in de Krim en op de Zanenlaan.
Let op en waarschuw anderen !
LetOpOplichtersActief inonzewijk.jpg

Dit soort oplichting komt vaker voor, zie https://www.tvl.be/nieuws/politie-waarschuwt-voor-oplichters-die-zich-voordoen-als-dakwerkers
Een verschil is dat ze nu aan de deur komen!

Hoorne Vastgoed zet 'Stadsmakers' in voor de Orionzone

Hoorne Vastgoed heeft in 2018 het perceel van Bison Bowling gekocht.
Het oorspronkelijke plan van Hoorne was om daar woningen te bouwen boven een (Vomar) supermarkt.
Het vestigen van een supermarkt stuitte op veel weerstand van bewoners en is uiteindelijk in maart 2020 afgewezen door de gemeenteraad.
Het ziet ernaar uit dat er wordt geprobeerd om die extra supermarkt alsnog in onze wijk te krijgen.

Lees meer...

Planetenlaan 3 en 5 aangewezen als gemeentelijk monument

B&W hebben 8 september besloten het schoolcomplex aan de Planetenlaan 3 en 5, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Dit is gebeurd op grond van de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden.
In de periode dat het besluit ter inzage lag zijn er een aantal zienswijzen ingediend door de eigenaar, het Novacollege.
Begrijpelijk omdat de locatie wordt verkocht en de marktwaarde hoger is als er geen beperkingen zijn.
De zienswijzen waren geen aanleiding voor de gemeente om de plannen voor het toekennen van de status te wijzigen.
Documentatie en achtergronden vindt u onder punt 7 van de besluitenlijst BenW van 8 september 2020

Op 16 september is het 'aanwijzingsbesluit gemeentelijk document' gepubliceerd.

De Projectenpagina is bijgewerkt

Het laatste nieuws staat in de rubriek 'Nieuws'.
Een overzicht met samenvattingen en de stand van zaken van activiteiten en projecten in Sinnevelt vind u op de projectenpagina.

Wijkkrant nr 110 (juli 2020) is uit

Wijkkrant nr 110 (juli 2020) is uit.
Met daarin o.a.
- Interviews met twee ondernemers in de wijk over gezondheid
- Herstel van het onlangs door brand verwoeste Posthuis Zaanenpark
- Een nieuw clubhuis voor Scouting Brigitta
- De Orionzone - hoe verder ?
- Schoterbos groot onderhoud fase 2
- De vraag om nieuwe leden voor de wijkraad. Iets voor u ?
- Nieuws uit Schoterhof

Het digitale exemplaar kunt u hier downloaden

Tip: kijk ook eens op de pagina met lopende projecten

Orionzone - status juli 2020

Orionzone – hoe verder ?

Eind februari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelvisie voor de Orionzone.
In de volgende fase wordt de visie uitgewerkt tot een ontwikkelstrategie voor de komende jaren.
Een overzicht van de ontwikkellocaties, eigendom, aantal woningen, maximale bouwhoogtes: https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/280-overzicht-ontwikkellocaties-orionzone.html,

Tot nu toe is er niet veel gebeurd, er is nog geen planning bekend. De Orionzone is één van 8 gebieden in Haarlem

Lees meer...

Hulp bij geldzorgen

Hulp bij geldzorgen?

Bericht van de gemeente Haarlem:

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen. 
Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen.
Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past?
Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent.
U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Lees meer...

Wijk contactavond maart 2020 uitgesteld

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus gaat de wijkcontactavond in zorgcentrum de Schoterhof op 26 maart niet door.
We nemen het zekere voor het onzekere, immers er komen ook oudere wijkbewoners op af, dat is een kwetsbare groep.
Het is niet te verwachten dat het virus binnenkort is overgewaaid.
Zodra we meer duidelijkheid hebben, hoort u dit van ons.

Zie de website van de overheid over het Coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Resultaat Participatie Orionzone 27feb20

Donderdag 27 februari 2020 is de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Dat was spannend, omdat dan zou blijken in hoeverre er rekening gehouden is met de bijdragen van de wijkbewoners.
Tijdens het doorspreken van de visie in de Commissie Ontwikkeling op 6 februari waren er immers 21 insprekers

Lees meer...

De waarheid over participatie - 27 februari - komt allen!

Donderdag 27 februari wordt de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Betrokken, actieve bewoners hebben zich de afgelopen maanden ingezet.
Uitgaande van de ambitie om woningen te bouwen, is ons streven om de leefbaarheid van de wijk te behouden.
We hebben onze meningen gegeven, vragen gesteld en

Lees meer...

Overleg aanpassen 'niet in beton gegoten' visie 24feb20

Donderdag 27 februari wordt de ontwikelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
De ontwikkelvisie is uitgebreid besproken in de Comissie Ontwikkeling op 6 februari.
De 21 (!) insprekers hebben hun zegje kunnen doen, dat is een democratisch recht.
Vanuit onze ervaring met 'participatie' tot nu toe, heeft niet iedereen het vertrouwen dat

Lees meer...

Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten

'Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten'


Zo luidt de kop van het artikel in het Haarlems Dagblad van vrijdag 7 februari.
Het artikel geeft een verslag van de Raadscommissie Ontwikkeling waar de visie donderdagavond werd besproken.

Bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Er waren 21 insprekers die hun zorgen uitten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, bomen die gekapt worden, het grote aantal woningen dat bijgebouwd wordt, het 'wijkmarkeringspunt' van 7 woonlagen op de plek van Bison bowling, de toename van (sluip-) verkeer, de fijnstof, de herinrichting

Lees meer...

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Uit het Haarlems dagblad van maandag 3 februari


Ze willen echt meepraten, de bewoners van de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Dat gevoel hebben ze nu niet. In de door B en W vastgestelde ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan zien ze veel te weinig terug van hun inbreng.

,,De gemeente heeft wel moeite gedaan om ons te betrekken en te informeren, maar we hebben niet de indruk dat er echt wordt geluisterd

Lees meer...

UItnodiging bijeenkomst Ontwerpvisie Orionzone: 20 en 27 januari

Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone 20 en 27 januari
 
Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis (Zaanenpark) om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone.
Op 6 februari gaat de Commissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie behandelen en naar verwachting

Lees meer...

Ontwikkelvisie Orionzone dec 2019 vastgesteld door B&W

De Ontwikkelvisie was ter inzage gelegd en de 140 (!) reacties zijn verwerkt.
Mee op basis van de inspraakreacties zijn er enkele aanpasingen aan het ontwerp gedaan.
Het is een heel verhaal, op dit moment vallen enkele punten op:

Lees meer...

Bewonersbijeenkomst Schoterbos za 23november 11.00 - 15.00 uur

Plaats en tijd van de bewonersbijeenkomst zijn inmiddels bekend:
U bent welkom om mee te denken over de inrichting van fase 2 op Zaterdag 23 november, van 11.00 uur - 15.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. onder het kopje 'Aktueel'.

Fase 2 Schoterbos gaat beginnen

Het Schoterbos wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer is het eerste deel opgeleverd (fase 1).
Nu is het tweede deel aan de beurt. Dat begint met het maken van een gedetailleerd plan.
De gemeente is benieuwd naar

Lees meer...

Zienswijze wijkraden

Het was tot 7 oktober mogelijk uw mening ('zienswijze') te geven over het Voorlopige ontwerp van de Orionzone.
De wijkraden binnen de Oironzone, Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim, hebben een gemeenschappelijke zienswijze ingediend.
Deze vindt u hier.
Ook namens de wijkraden in Haarlem Noord is een zienswijze afgegeven: zienswijze WBO.
 
Heeft u vragen? - mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën