NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Wijkkrant nr 110 (juli 2020) is uit

Wijkkrant nr 110 (juli 2020) is uit.
Het digitale exemplaar kunt u hier downloaden.

Orionzone - status juli 2020

Orionzone – hoe verder ?

Eind februari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelvisie voor de Orionzone.
In de volgende fase wordt de visie uitgewerkt tot een ontwikkelstrategie voor de komende jaren.
Een overzicht van de ontwikkellocaties, eigendom, aantal woningen, maximale bouwhoogtes: https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/280-overzicht-ontwikkellocaties-orionzone.html,

Tot nu toe is er niet veel gebeurd, er is nog geen planning bekend. De Orionzone is één van 8 gebieden in Haarlem waarvoor plannen zijn gemaakt voor nieuwbouw. De gemeente heeft beperkte capaciteit en financiële middelen. De grotere ontwikkelingszones hebben prioriteit, zoals Zuid-West, Europaweg en Oostpoort, waar totaal zo’n 7000 woningen zijn gepland.

Voor de Orionzone is inmiddels wel een ‘klankborgroep’ (kbg Orionzone) ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente en wijkraden. Doel van de kbg is o.a. om elkaar te informeren en eventuele problemen bijtijds te signaleren. Aandachtspunten binnen de wijk Sinnevelt zijn o.a.:

* Orionweg – Bisonbowling. Perceel is twee jaar geleden gekocht door Hoorne vastgoed. Waarschijnlijk wil Hoorne snel bouwen. zie https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html
* Nieuw Delftweide - St Jacob Status. Mogelijke verhuizing naar het stadionplein. Uitruil kavel met gemeente. Zie https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html
* Planetenlaan 5 Novacollege. Gebouw krijgt de status van gemeentelijke monument. Verwachting: verkoop na de zomervakantie. Zie https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html
* Bouwen nieuwe sporthal aan de Sportweg 9, zie de website van de gemeente:  https://www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal/ 
* Sportweg Schoter uitbreiding - participatie moet worden opgestart
* Bestemming Stadionplein.
* Inrichting Planetenlaan
* Parkeergarage (als gevolg van bovenwijkse uitbreidingen zoals de extra sporthal en het verkeersknooppunt)
* Uitbreiding basisschool De Verbeelding (Louis Couperusstraat).
* Nieuwbouw De Zonnewijzer
* Bestemming gebouw De Gunninkschool
* Mogelijke verhuizing van de bibliotheek, zwembad. Er zijn hiervoor nog geen financiele middelen vrij gemaakt


U vindt de meest actuele informatie van de gemeente over de Orionzone vindt u op www.haarlem.nl/orionzone en www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal

Hulp bij geldzorgen

Hulp bij geldzorgen?

Bericht van de gemeente Haarlem:

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen. 
Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen.
Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past?
Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent.
U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Haarlem Pas
Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de HaarlemPas.
Deze HaarlemPas biedt verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken en toegang tot de Haarlemse musea.  
Ook kunt u met de HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers
Ondernemers die door de maatregelen tegen het coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet.
Deze regeling biedt voor maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum.

Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal E 10.157, op te lossen.
U kunt de Tozo aanvragen via www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/.

Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel trekt, voorkomt u schulden.

Wijk contactavond uitgesteld

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus gaat de wijkcontactavond in zorgcentrum de Schoterhof op 26 maart niet door.
We nemen het zekere voor het onzekere, immers er komen ook oudere wijkbewoners op af, dat is een kwetsbare groep.
Het is niet te verwachten dat het virus binnenkort is overgewaaid.
Zodra we meer duidelijkheid hebben, hoort u dit van ons.

Zie de website van de overheid over het Coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Resultaat Participatie Orionzone 27feb20

Donderdag 27 februari 2020 is de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Dat was spannend, omdat dan zou blijken in hoeverre er rekening gehouden is met de bijdragen van de wijkbewoners.
Tijdens het doorspreken van de visie in de Commissie Ontwikkeling op 6 februari waren er immers 21 insprekers

Lees meer...

De waarheid over participatie - 27 februari - komt allen!

Donderdag 27 februari wordt de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Betrokken, actieve bewoners hebben zich de afgelopen maanden ingezet.
Uitgaande van de ambitie om woningen te bouwen, is ons streven om de leefbaarheid van de wijk te behouden.
We hebben onze meningen gegeven, vragen gesteld en

Lees meer...

Overleg aanpassen 'niet in beton gegoten' visie 24feb20

Donderdag 27 februari wordt de ontwikelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
De ontwikkelvisie is uitgebreid besproken in de Comissie Ontwikkeling op 6 februari.
De 21 (!) insprekers hebben hun zegje kunnen doen, dat is een democratisch recht.
Vanuit onze ervaring met 'participatie' tot nu toe, heeft niet iedereen het vertrouwen dat

Lees meer...

Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten

'Visie Ontwikkeling Orionzone niet in beton gegoten'


Zo luidt de kop van het artikel in het Haarlems Dagblad van vrijdag 7 februari.
Het artikel geeft een verslag van de Raadscommissie Ontwikkeling waar de visie donderdagavond werd besproken.

Bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Er waren 21 insprekers die hun zorgen uitten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, bomen die gekapt worden, het grote aantal woningen dat bijgebouwd wordt, het 'wijkmarkeringspunt' van 7 woonlagen op de plek van Bison bowling, de toename van (sluip-) verkeer, de fijnstof, de herinrichting

Lees meer...

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Uit het Haarlems dagblad van maandag 3 februari


Ze willen echt meepraten, de bewoners van de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Dat gevoel hebben ze nu niet. In de door B en W vastgestelde ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan zien ze veel te weinig terug van hun inbreng.

,,De gemeente heeft wel moeite gedaan om ons te betrekken en te informeren, maar we hebben niet de indruk dat er echt wordt geluisterd

Lees meer...

UItnodiging bijeenkomst Ontwerpvisie Orionzone: 20 en 27 januari

Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone 20 en 27 januari
 
Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis (Zaanenpark) om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone.
Op 6 februari gaat de Commissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie behandelen en naar verwachting

Lees meer...

Ontwikkelvisie Orionzone vastgesteld door B&W

De Ontwikkelvisie was ter inzage gelegd en de 140 (!) reacties zijn verwerkt.
Mee op basis van de inspraakreacties zijn er enkele aanpasingen aan het ontwerp gedaan.
Het is een heel verhaal, op dit moment vallen enkele punten op:

Lees meer...

Bewonersbijeenkomst Schoterbos za 23november 11.00 - 15.00 uur

Plaats en tijd van de bewonersbijeenkomst zijn inmiddels bekend:
U bent welkom om mee te denken over de inrichting van fase 2 op Zaterdag 23 november, van 11.00 uur - 15.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. onder het kopje 'Aktueel'.

Fase 2 Schoterbos gaat beginnen

Het Schoterbos wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer is het eerste deel opgeleverd (fase 1).
Nu is het tweede deel aan de beurt. Dat begint met het maken van een gedetailleerd plan.
De gemeente is benieuwd naar

Lees meer...

Zienswijze wijkraden

Het was tot 7 oktober mogelijk uw mening ('zienswijze') te geven over het Voorlopige ontwerp van de Orionzone.
De wijkraden binnen de Oironzone, Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim, hebben een gemeenschappelijke zienswijze ingediend.
Deze vindt u hier.
Ook namens de wijkraden in Haarlem Noord is een zienswijze afgegeven: zienswijze WBO.
 
Heeft u vragen? - mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie KlankBordGroep Verkeer - Over de mobiliteitsstudie

De Klankbordgroep Verkeer Orionzone heeft haar bevindingen over de verkeersstudie afgerond.
Het document is slechts 3 pagina's en bevat een schat aan informatie over de verkeerssituatie in de wijken binnen de Orionzone.
Het is verplichte kost voor de wijkbewoner die wil weten wat er speelt in zijn/ haar buurt.
We danken iedereen die heeft gereageerd op onze verzoeken om een bijdrage te leveren.

Het resultaat kunt u hier downloaden.

U kunt de Mobiliteitsstudie downloaden via de website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/orionzone/documenten-oz/
 

Zorgen over participatie wijkbewoners

De wijkraden in de Orionzone maken zich zorgen over de participatie door bewoners.
De gemeente wil minimaal 600 woningen bouwen in de Orionzone.
Dat is een ingrijpende verandering voor met name de wijken Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim.
Het is belangrijk dat de bewoners betrokken zijn, weten wat er

Lees meer...

Orionzone - Visie ter inzage - Geef uw mening!

De visie is ter inzage gelegd, uw kunt tot 7 oktober uw zienswijze indienen.
Oftewel: het plan wordt door de gemeente gezien als voldoende om de burgers om hun mening te vragen.
De termijn van 6 weken is wettelijk vastgelegd.

De voorgaande presentaties en commentaarrondes waren bedoeld

Lees meer...

Orionzone - Rapportages Klankbordgroep Verkeer

De KlankBordGroep Verkeer heeft eind juli twee medewerkers van Mobycon in de wijken rond geleid.
Mobycon is de naam van het adviesbureau dat de verkeersstudie in opdracht van de gemeente uitvoert.
Tijdens de schouw zijn de belangrijkste knelpunten m.b.t. verkeer bekeken en toegelicht.

Rapportages
De KBG verkeer heeft de inbreng van wijkbewoners samengevoegd in de Rapportage Klankbordgroep Verkeer Orionzone.
Daarnaast zijn

Lees meer...

Orionzone - verkeersonderzoek - vervolg

Orion zone - Verkeersonderzoek in juli en augustus
KlankbordGroep .
De gemeente zet zich in om voor 26 augustus een ‘mobiliteitsonderzoek’ af te ronden.
De gemeente heeft vertegenwoordigers van de betrokken wijken uitgenodigd om deel te nemen aan een KlankBordGroep (KBG Verkeer).
Op 16 juli was de eerste kennismaking/ workshop met Mobycon, een onafhankelijk adviesburo dat het verkeersonderzoek gaat uitvoeren.
Natuurlijk kwamen het ongelukkig moment van

Lees meer...

Subcategorieën