Nieuwbouw basisschool De Zonnewijzer 1

De Zonnewijzer is een school voor openbaar primair onderwijs, gevestigd op twee locaties aan de Planetenlaan.
Het perceel van Zonnewijzer 1 wordt omsloten door de Planetenlaan, Karel Doormanlaan en de Johan de Meesterstraat.
In de nieuwste plannen (2023) worden de basisscholen Zonnewijzer I en II samengevoegd op de Planetenlaan 9.
Het zal een verdubbeling betekenen van leerlingen en leerkrachten op deze locatie.
Daartoe dient er te worden uitgebreid met 15 groepsruimten, een spelllokaal en een gymzaal.
Tevens is het plan om uit te breiden met een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
De huidige locatie van Zonnewijzer II wordt verbouwd opdat Basisschool De Verbeelding daar zijn intrek kan nemen.
Zonnewijzer1 locatie1


De school valt onder de Stichting Spaarnesant, een overkoepelende organisatie die 25 scholen van openbaar onderwijs aanbiedt in Haarlem.
De gemeenteraad gaf eind 2022 toestemming/ budget voor verbouwing en nieuwbouw t.b.v. de basisscholen De Zonnewijzer en De Verbeelding.
Zonnewijzer I is gevestigd in Planetenlaan 9, Zonnewijzer II in Planetenlaan 168.
De Verbeelding, gevestigd aan de Louis Couperusstraat, groeit snel en wil graag uitbreiden. Dat kan niet op de huidige locatie.
Bij de gekozen oplossing worden de huidige twee locaties Zonnewijzer I en II samengevoegd op de locatie van Zonnewijzer I.
Dat vraagt om een uitbreiding van de gebouwen op de Planetenlaan 9.
Het gebouw op de Planetenlaan 168 komt dan vrij voor De Verbeelding.
Voordat er kan worden verhuisd dient daar eerst nog flink verbouwd te worden.

Hoewel de plannen voor verhuizing en nieuwbouw al lang spelen is dit pas eind januari 2024 naar buiten gekomen door een korte presentatie bij een vergadering van de wijkraad van de Planetenwijk.
Ervaring van de afgelopen jaren is dat de afdeling Onderwijs niet gewend is om (pro-actief actief) informatie te geven aan buurtbewoners over geplande veranderingen aan schoolgebouwen en de (publieke) ruimte daar omheen.
DIt project heeft grote impact om de omgeving. De plannen in een vergevorderd stadium zonder dat de omwonenden betrokken zijn.
De komende tijd zullen er in de 'Orionzone' meer nieuwbouwprojecten gestart worden, zie het overzicht van activiteiten en projecten binnen onze wijk.  
Onlangs is een kavel naast De Zonnewijzer 2 verkocht aan Op Stoom om daar een kinderdagverblijf te kunnen realiseren.
Op Stoom is een onderneming die in Haarlem e.o. tientallen vestigingen heeft voor kinderopvang.
In het oorspronkelijke bestemmingsplan was geen ruimte voor nieuwbouw, door de verkoop van de gemeentelijke grond ontstaan er mogelijkheden als de gemeente meewerkt.

Datum Onderwerp Publicatie/ informatie
25 maart 2024 Flyer uitnodiging informatieavond op de website Artikel Informatiebijeenkomst (ver-) nieuwbouw De Zonnewijzer 11 april 2024
Artiekel 5 feb24 Samenvatting nieuwbouwplannen Zonnewijzer Artikel Nieuwbouwplannen Zonnewijzer
31jan24 Eerste 'publieke' presentatie van de plannen Presentatie aan wijkraad Planetenwijk
20sep23 Instemming voorlopig ontwerp en kostenraming nieuwbouw en uitbreiding De Zonnewijzer Vergadering Gemeentebestuur 20sep23 met oa. het voorlopige Ontwerp
14jul23 Aankondiging aanbesteding Aankondiging aanbesteding Tenderned met alle docs
nov22  Goedkeuring gewijzigde plannen De Verbeelding en uitbreiding de Zonnewijzer Collegebesluit 2022/958354
 2021  Goedkeuring plannen nieuwbouw/ uitbreiding De Verbeelding Basisschool De Verbeelding wil uitbreiden


Artist Impression