Locatie Stadionplein

Op de plaats van het voormalige stadion van de FC Haarlem en het parkeerterrein staan 170 - 250 woningen gepland.
Door een 'grondruil' kan St. Jacob een nieuw verzorgingshuis bouwen op deze locatie. Zie de intentieovereenkomst.
De startnotitie is half november verschenen en is besproken in de Commissie Ontwikkeling op 2 december.
Eind decmber 2021 is de startnotitie goedgekeurd door de gemeenteraad en budget vrijgegeven voor de volgende fase.
Ontwikkellocatie Stadionplein
 
 
 Datum  Onderwerp Documentatie/ Artikel
7 februari 2024 Publicatie docmenten intformatiebijeenkolmst november 2023 Publicatie documenten informatiebijeenkomst
31 oktober 2023 Informatieavond gepland op 14 november voor de presentatie van het concept PvEL Achtergrond informatiebijeenkomst Stadionplein/ Sportweg 14 november 2023
6 september 2022 Bewonersbijeenkomst gepland op 6 september 2022 uitnodiging gemeente, flyer Planetenwijk
Status februari 2022 Startnotitie goedgekeurd. Volgende fase
(opstellen Stedebouwkung Programma van eisen) is gestart.
 Status ontwikkeling Stadionplein feb22
december 2021 Bespreking startnotitie in de Commissie Ontwikkeling.
Insprekers vanuit de wijkraden, bewoners en Bomenwachters
maken zich zorgen over participatie en leefbaardheid/ groen
Video-opname gemeenteraad 23dec21
(agendapunt 25, start 36:40)
Video-opname vergadering 2dec21
(agendapunt 9, start 3:39)
- Inspreektekst Ernst Blok (Planetenwijk)
- Inspreektekst Rob van Looveren (De Krim)
- Inspreektekst Hans Spruit (Sinnevelt)
- Inspreektekst Hilde Prins (Haarlemse Bomenridders)
Verslag behandeling startnotitie Com.Ontwikkeling 2dec21
november 2021 Verschijnen startnotitie Startnotitie nov21