Locatie Stadionplein

Op de plaats van het voormalige stadion van de FC Haarlem en het parkeerterrein staan 170 - 250 woningen gepland.
Door een 'grondruil' kan St. Jacob een nieuw verzorgingshuis bouwen op deze locatie. Zie de intentieovereenkomst.
De startnotitie is half november verschenen en is besproken in de Commissie Ontwikkeling op 2 december.
Ontwikkellocatie Stadionplein
 
 
    Artikel
december 2021 Bespreking startnotitie in de Commissie Ontwikkeling.
Insprekers vanuit de wijkraden, bewoners en Bomenwachters
maken zich zorgen over participatie en leefbaardheid/ groen
Video-opname vergadering 2dec21
(agendapunt 9, start 3:39)
- Inspreektekst Ernst Blok (Planetenwijk)
- Inspreektekst Rob van Looveren (De Krim)
- Inspreektekst Hans Spruit (Sinnevelt)
- Inspreektekst Hilde Prins (Haarlemse Bomenridders)
Verslag behandeling startnotitie Com.Ontwikkeling 2dec21
november 2021 Verschijnen startnotitie Startnotitie nov21