Hoorne was oorspronkelijk de vastgoedtak van Vomar Supermarkten en is in 2009 verzelfstandigd in een 'zusterbedrijf'.
Op een aantal lokaties die Hoorne vastgoed heeft ontwikkeld, is een Vomar gevestigd.
Hoorne Vastgoed heeft de afgelopen jaren in Haarlem veel grond opgekocht en is daarmee een belangrijke speler om de politieke ambitie van 10.000 (en meer) woningen te kunnen realiseren.

De meeste projectontwikkelaars/ beleggers zijn geld-gedreven en streven naar een maximaal financieel rendement.
Het financiële rendement van het bouwen van sociale woningen en middenhuur is lager dan dat van huur- of koopwoningen voor de 'vrije markt'.
Ook het aanleggen van parkeerplaatsen en groen leveren weinig op. Investeren in 'supermarktmeters' is onderdeel van het verdienmodel.
De winkel wordt 'toegevoegd aan de beleggingsportefeuille'. 

Hoorne heeft in Haarlem met wisselend succes projecten uitgevoerd. 
In 2019 was er een conflict tussen de gemeente Haarlem en Hoorne over het nakomen van afspraken, zie bouwproject Remise (download artikel HaarlemsDagblad) en SP stelt vragen over handelswijze Hoorne Vastgoed
Hoorne Vastgoed is in meer plaatsen actief. Zoektermen in Google als 'Hoorne vastgoed en gemeente', geven een beeld van de activiteiten.
Het combineren van woningbouw en supermarkt gaat niet altijd even makkelijk. Een voorbeeld: https://heemstedezegtnee.petities.nl/ 
De 'supermarkt gedrevenheid' blijkt soms heel duidelijk, zoals in Hoofdorp:  Hoorne en winkelcentrum Pax (download)

Website Hoorne vastgoed: https://www.hoornevastgoed.nl/

Zoals vrijwel in alle grote steden is er in Haarlem concurrentie tussen de verschillende supermarktketens zoals AH, Dekamarkt, PlusMarkt, COOP en Vomar.
Vomar heeft nog geen supermarkt aan de noordelijke kant van Haarlem.Vomar in Haarlem eo