Over het bestemmingsplan
Het laatste bestemmingsplan is in november 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd.
In de loop van 2010 is het bestemmingsplan deels aangepast tbv. de nieuwbouw van de Daaf Gelukschool in de vorm van een wijzigingsplan.
Het bestemmingsplan zou een 'vigerend' bestemmingsplan zijn, wat inhoudt dat er maar weinig veranderingen zijn t.o.v. het vorige plan.
En de veranderingen die er zijn worden dan nauwkeurig weergegeven in een aparte toelichting.
Dat is logisch want zo'n bestemmingsplan bevat veel technische details die voor een leek niet te begrijpen zijn en je kunt niet verwachten dat een leek een boekwerk van 150 pagina's tot in ale details kan bevatten. 
Naar aanleiding van de onzekere bestemming van het schoolgebouw aan de Louis Couperusstraat zijn we dit plan getailleerd gaan bekijken.
Het bleek dat er wel wijzigigen zijn aangebracht die wel degelijk consekwenties zouden kunnen hebben.
In juni 2014 stuurde de wijkraad hierover een brief naar de verantwoordelijke wethouders.
In een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente werd de fout erkend en is aanpassing toegezegd.
Meer informatie: Wat is een bestemmingsplan?  en bestemmingsplan (website gemeente)

Informatie over 'ruimtelijke plannen', zoals bestemingsplannen en structuurvisies, zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
Zoek hier bijv. naar Haarlem, Planetenlaan. Op de plattegrond kunt u een locate aanwijzen en wordt de besteming getoond.

Terug naar Activiteiten/ projecten