Overzicht ontwikkellocaties Orionzone


In de ontwikkelvisie Orionzone wordt een overzicht gegeven van de locaties die ontwikkeld kunnen worden.
Er wordt per locatie aangegegeven wie de eigenaar is en de maximale bouwhoogte.
In de mobiliteitsrapportage wordt een per locatie een indicatie gegeven van het aantal woningen (let op dit is een indicatie, op basis van een gemiddeld aantal m2 en de toen bekende gegevens):

OntwikkellocatiesEigendom
Ontwikkelblokken en eigendom (bron: Ontwikkelvisie pag. 26, bewerkt)

Ontwikkellocaties Maxbouwhoogte
Ontwikkelblokken en bouwhoogtes (bron: Ontwikkelvisie pag. 40)

Ontwikkellocaties aantalWoningen

Indicatie woningen per ontwikkelblok (bron: Mobiliteitsonderzoek pag.9)