Overzicht ontwikkellocaties Orionzone


In de ontwikkelvisie Orionzone wordt een overzicht gegeven van de locaties die ontwikkeld kunnen worden.
Per locatie is aangegegeven wie de eigenaar is en wat de maximale bouwhoogte mag zijn.OntwikkellocatiesEigendom
In de mobiliteitsrapportage wordt een per locatie een indicatie gegeven van
het aantal woningen (let op dit is een indicatie, op basis van een gemiddeld aantal m2 en de toen bekende gegevens (augustus 2019):Ontwikkelblokken en eigendom (bron: Ontwikkelvisie pag. 26, bewerkt)

Ontwikkellocaties Maxbouwhoogte
Ontwikkelblokken en bouwhoogtes (bron: Ontwikkelvisie pag. 40)

Ontwikkellocaties aantalWoningen

Indicatie woningen per ontwikkelblok (bron: Mobiliteitsonderzoek pag.9)