Project Lokatie Nieuw Delftweide


Wooncentrum Nieuw Delftweide is onderdeel van Sint Jacob en biedt zorg aan 120 clienten. Er zijn grondige aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen aan zorginstellingen.
Over de noodzaak werd al een aantal jaren gesproken. Verhuizen naar een andere lokatie is een alternatief.OntwikkellocatiesOrionzone NwDelftweide
Op 8 juli 2020 is de intentieverklaring tussen gemeente en de eigenaar van de lokactie, Sint Jacob, openbaar gemaakt:

De intentieverklaring houdt in dat er een grondruil plaatsvindt tussen de gemeente en St Jacob.
De kavel van Nieuw Delftweide aan de Herman Gorterstraat 1 wordt geruild met de kavel aan de Sportweg 8, het nieuw te vormen Stadionplein.
Daar kan op termijn nieuwbouw plaatsvinden.
Ondertekening van  de intentieverklaring staat gepland op 20 augustus
Huisvesting voor ouderen bij het Stadionplein maakt het mogelijk om een aantal functies in de buurt dicht bij elkaar te realiseren, waardoor deze bereikbaar blijven voor de cliënten van Sint Jacob.
Beide partijen werken op deze manier samen aan een levendig gebied rond het Stadionplein en aan het realiseren van voldoende huisvesting voor ouderen.
Gezien de staat van Nieuw Delftweide zal er tijdsdruk staan op het realiseren van de nieuwbouw.
Het inrichten van het stadionplein is echter complex.
Document achter het gemeentebesluit vindt u hier .

kaart nieuwdelftweide Foto NieuwDelftweide