Project Planetenlaan 3 en 5


Dit markante gebouw aan de Planetenlaan gaf de afgelopen jaren onderdak aan een vestiging van het Nova College. Voor   de opleidingen die hier gegeven werden is een andere lokatie gevonden. Naar verwachting wordt het gebouw nog voor het eind van dit jaar verkocht.

Kaart Planetenlaan3 5
Foto NovaCollege

Het pand is door de gemeente In een besluit van B&W op 14 april 2020) op grond van 'de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden' aangewezen als 'gemeentelijk monument'.
Dit is terug te vinden in de  Besluitenlijst B&W 14 april 2020  Daar zijn de volgende documenten te vinden:
* Aanwijzen van het pand "Planetenlaan 3 en 5" als gemeentelijk monument
* Redengevende omschrijving Planetenlaan 3.5
* ARK advies


Tevens wordt vermeld:
' Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op basis van de Monumentenverordening 2013 voorgeschreven procedure van afdeling 3.4 Awb, de aanwijzing verder volgens de regels van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving af te handelen.'

Voor zover wij weten zijn er geen zienswijzen ingediend.

Er is inmiddels een verkoopmakelaar aangezocht en er hebben zich partijen gemeld die geinteresseerd zijn in het kopen van de panden.
Naar verwachting zal het object nog dit jaar worden verkocht.