Project Planetenlaan 3 en 5

Kaart Planetenlaan3 5
Dit markante gebouw aan de Planetenlaan gaf de afgelopen jaren onderdak aan een vestiging van het Nova College. Voor opleidingen die hier gegeven werden is een andere lokatie gevonden. Het perceel met gebouwen zal worden verkocht.

Samenvatting gebeurtenissen:
- juni: er is een makelaar aangezocht en er zijn rondleidingen gegeven aan potentiele kopers
- augustus: De verkoop gaat via een veiling. Er kan worden geboden t/m 6 september. Naar verwachting wordt de afloop 14 september bekend gemaakt.
- 8 september: toekenning van de status van gemeentelijk momument, zie punt 7 van de besluitenlijst BenW 8 september 2020 .
- 14 september. De verkoop is rond. We verwachten dat de koper zich binnenkort bij de gemeente zal melden.


Foto NovaCollege

Het pand is door de gemeente In een besluit van B&W op 14 april 2020 op grond van 'de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden' aangewezen als 'gemeentelijk monument'.
Dit is terug te vinden in de  Besluitenlijst B&W 14 april 2020 
Daar zijn de volgende documenten te vinden:
* Aanwijzen van het pand "Planetenlaan 3 en 5" als 'gemeentelijk monument'.
* Redengevende omschrijving Planetenlaan 3.5
* ARK advies (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit)

Tevens wordt vermeld:
' Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op basis van de Monumentenverordening 2013 voorgeschreven procedure van afdeling 3.4 Awb, de aanwijzing verder volgens de regels van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving af te handelen.'

Begin augustus hoorden we dat er op 11 juni een zienswijze is ingediend door het Nova College.
De zienswijze zal worden verwerkt in een advies naar B&W. Dit kan leiden tot een nieuw besluit (planning: september).
Dat houdt dus in dat een eventuele koper tot die tijd niet zeker is over de mogelijkheden en beperkingen van deze locatie.
Een 'gemeentelijk monument' kent bij renovatie (en onderhoud) veel meer beperkingen en regels een 'gewoon pand'. En heeft derhalve een lagere marktwaarde.
We zijn benieuwd of de commerciele druk groter is dan de principiële uitgangspunten die tot nu toe gehanteerd zijn, zoals
- het behouden van de cultuurhistorische waarde en
- 50% sociale woningbouw. .  

In juni/ juli is er een verkoopmakelaar aangezocht, in juli is er een kijkdag gewest.
Er hebben zich meerder partijen gemeld die geinteresseerd zijn in het kopen van de panden.
Naar verwachting zal het object nog dit jaar worden verkocht.

Achtergrond informatie
- wat is een gemeentelijk monument
- Haarlem en monumenten
- Voordelen en spelregels van een monument