Locatie Bison Bowling

De kavel van Bison is in 2017 verkocht aan Hoorne Vastgoed. 
De vorige eigenaar Bison Bowling heeft een nieuwe locatie gevonden en is momenteel huurder van Hoorne.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die vaak werkt met een combinatie van woningbouw en een (Vomar) supermarkt.
In de oorspronkelijke plannen (concept ontwikkelvisie Orionzone) was op deze locatie een supermarkt ingetekend.
De supermarkt is in februari 2020 op wens van de participerende wijkbewoners door de gemeenteraad geschrapt uit de definitieve ontwikkelvisie. OntwikkellocatiesOrionzone BisonBowling
Er zijn immers voldoende supermarkten in de buurt en een extra supermarkt zou verkeer de wijk in trekken, zorgen voor overlast en onveiligheid. 
Zie ook: bezwaren tegen een extra supermarkt
Begin 2020 is Hoorne Vastgoed gestart met een ontwikkelings- en participatietraject.
Omdat hierbij het vestigen van een supermarkt toch als uitgangspunt werd genomen, hebben de wijkraden niet deelgenomen.
Uiteindelijk was een brief van de wethouder nodig (september 2021) om realiteitszin aan te brengen. De ontwikkelaar koos eieren voor zijn geld en af te zien van de supermarkt.
In maart 2022 was er een overleg met de wijkraden en in september 2022 startte Hoorne Vastgoed een nieuw bouw- en participatietraject.
In dit project is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het participatietraject. Het leek een aardig traject te worden met inspraak van bewoners.
Maar de ontwikkelaar maakte gebruik van de speelruimte door zijn eigen belangen als 'norm' neer te zetten, in plaats van zich te houden aan de kaders van de ontwikkelvisie.
Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat gemeente en/ of politiek dit accepteren.
Het project ging echter in de pauzestand (ijskast) omdat de gemeente in 2023 maar beperkt capaciteit heeft en deze inzette op de meest urgente projecten.
Eind oktober kregen we het bericht dat er door Hoorne aan de gemeente een presentatie is gegeven. Het lijkt erop dat de boel aan het ontdooien is.


De kaders voor nieuwbouw liggen vast in de definitieve ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan.
Een onderdeel van de Haarlemse politieke ambitie is het bouwen van minimaal 40% sociale woningbouw en 20 % middenhuur.
Om meer balans in Haarlem te krijgen wordt in de Orionzone gestreefd naar minimaal 50% sociale woningbouw.
De ontwikkelaar is vrij de rest in te vullen.
Informatie over Hoorne en Vomar: Achtergrond Hoorne Vastgoed/ Vomar

Enkele markante punten en documentatie:
    Artikel
oktober 2023 Status eind oktober (er is inmiddels door Hoorne Vastgoed een presentatie gegeven aan de gemeente) Ontwikkeling locatie Bison Bowling status oktober 2023
november 2022 Terugkoppelbijeenkomst 1 november door Hoorne Vastgoed en onze mening Terugkoppelavond perceel Bison Bowling 1 november 2022
oktober
2022
 Evaluatie voorliggende plannen en reactie wijkraden Evaluatie bouwplannen
september
2022
Participtatiebijeenkomst 27 september door Hoorne Vastgoed

Participatieavond bouwplannen 27 september 2022
september
2022
Informatiebijeenkomsten (fysiek/ digitaal) 12/ 13 september door Hoorne Vastgoed Informatieavond bouwplannen 12 en 13 september
februari
2022
Wijkraden zijn ingegaan op de uitnodiging van Hoorne Vastgoed om te praten over het vervolgtraject. De onnodige supermakrt is (eindelijk !) van de baan.
Hoorne maakt een plan van aanpak dat half maart wordt besproken.
 
december
2021
Nieuwsbrief Hoorne dat het participatieproces in de pauzestand staat.
Ook omdat de gemeente voorlopig geen capaciteit heeft om deel te nemen.
 
september
2021
Brief wethouder naar Hoorne Vastgoed over beslissing gemeenteraad Brief wethouder aan Hoorne Vastgoed
juli 2021 Gemeenteraad bevestigt eerdere keuze; wethouder Roduner gaat (eindelijk)
heel duidelijk vertellen aan Hoorne Vastgoed dat er geen extra supermarkt komt.
Gemeenteraad Haarlem houdt de rug recht: geen extra supermarkt.html
juni 2021 Achtergrond voor 'participatie en 'co-creatie' binnen de Orionze Participatie en co-creatie in de Orionzone
juni 2021 Wijkraden vragen Commissie Ontwikkeling om bewonersparticipatie en
eigen besluit serieus te nemen
Wijkraden vragen de politiek afspraak GEEN supermarkt na te komen
mei 2021 Hoorne houdt vast aan supermarkt, wijkraden participeren niet Wijkraden hebben geen vertrouwen in deze participatie.
april 2021 Vragen aan wethouder beantwoord Antwoorden op vragen aan de wethouder
april 2021 Vragen van bewoners aan de wijkraden Vragen aan de wijkraden
april 2021 Vragen aan wethouder Roduner over participatietraject door ontwikkelaar Vragen aan de wethouder over starten participatie
april 2021 'Aftrapsessies' locatie Bisonbowling  
april 2021 Nieuwsbrief van de wijkraden over de Orionzone Nieuwsbrief Orionzone april 2021
april 2021 Direct omwonenden maken zich zorgen en verenigen zich Buren Bison Bowling verenigen zich
maart 2021 Wijkraden door Hoorne uitgenodigd voor gesprek Wijkraden in gesprek met Hoorne Vastgoed 23maart21
februari
2021
Antwoord wethouder Roduner: we hoeven ons geen zorgen te maken Gemeente: geen reden voor zorg over extra supermarkt
december
2020
Brief aan wethouder Roduner: we maken ons zorgen
omdat Hoorne toch gaat voor een Vomar supermarkt op de plek van BisonBowling
 
september
2020
In het overleg met de Orion werkgroep lijkt het gemeentelijke standpunt veranderd.
Vragen om duidelijkheid leveren geen transparatie op.
 
maart
2020
Hoorne zet communicatiebureau in om bewoners te beinvloeden Hoorne Vastgoed (Vomar) zet Stadsmakers in
februari
2020
Het resultaat van deelnemen aan 'bewonersparticipatie' in de Orionzone Resultaat participatie Orionzone 27feb20