Project Bison Bowling

De kavel van Bison is in 2017 verkocht aan Hoorne Vastgoed. OntwikkellocatiesOrionzone BisonBowling
De vorige eigenaar Bison Bowling heeft een nieuwe locatie gevonden en is momenteel huurder van Hoorne.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die vaak werkt met een combinatie van woningbouw en een (Vomar) supermarkt.
In de oorspronkelijke plannen (concept ontwikkelvisie Orionzone) was op deze locatie een supermarkt ingetekend.
De supermarkt is in februari 2020 door de voltallige gemeenteraad geschrapt uit de definitieve ontwikkelvisie.
Er zijn immers voldoende supermarkten in de buurt en een extra supermarkt zou verkeer de wijk in trekken, zorgen voor overlast en onveiligheid. 
Zie ook: bezwaren tegen een extra supermarkt
De kaders voor nieuwbouw liggen vast in de definitieve ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan.
Een onderdeel van de Haarlemse politieke ambitie is het bouwen van minimaal 40% sociale woningbouw en 20 % middenhuur.
Om meer balans in Haarlem te krijgen wordt in de Orionzone gestreefd naar minimaal 50% sociale woningbouw.
Zie ook (achtergronden woningbouw Haarlem) - volgt
Informatie over Hoorne en Vomar: Achtergrond Hoorne Vastgoed/ Vomar

Samenvatting ontwikkelingen
    Artikel
 april 2021  Nieuwsbrief van de wijkraden over de Orionzone Nieuwsbrief Orionzone april 2021
 april 2021 Direct omwonenden maken zich zorgen en verenigen zich Buren Bison Bowling verenigen zich
maart 2021 Wijkraden door Hoorne uitgenodigd voor gesprek Wijkraden in gesprek met Hoorne Vastgoed 23maart21
februari
2021
Antwoord wethouder Roduner: we hoeven ons geen zorgen te maken Gemeente: geen reden voor zorg over extra supermarkt
december
2020
Brief aan wethouder Roduner over zorgen in de Orionzone: we maken ons zorgen
omdat Hoorne toch gaat voor een Vomar supermarkt op de plek van BisonBowling
 
september
2020
In het overleg met de Orion werkgroep lijkt het gemeentelijke standpunt veranderd.
Vragen om duidelijkheid leveren geen transparatie op.
 
maart
2020
Hoorne zet communicatiebureau in om bewoners te beinvloeden Hoorne Vastgoed (Vomar) zet Stadsmakers in
februari
2020
Het resultaat van deelnemen aan 'bewonersparticipatie' in de Orionzone Resultaat participatie Orionzone 27feb20