Project Bison Bowling


De kavel van Bison is in 2018 verkocht aan Hoorne vastgoed.
Momenteel huurt Bison Bowling de lokatie.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die werkt met een combinatie van vastgoed en retail, met name de Vomar supermarkten. Hoorne was oorspronkelijk de vastgoedtak van Vomar Supermarkten en is in 2009 verzelfstandigd in een 'zusterbedrijf'.
Op een aantal lokaties die Hoorne vastgoed heeft ontwikkeld, is een Vomar gevestigd.
Hoorne Vastgoed heeft de afgelopen jaren in Haarlem veel grond opgekochten is daarmee een belangrijke speler om de politieke ambitie van 10.000 (en meer) woningen te kunnen realiseren.Kaart Bison
Een onderdeel van deze politieke ambitie is het bouwen van minimaal 40% sociale woningbouw en 20 % middenhuur.
De meeste projectontwikkelaars/ beleggers zijn financieel gedreven, streven naar een maximaal rendement.
Het financiele rendement van het bouwen van sociale woningen en middenhuur is lager dan dat van huur- of koopwoningen voor de 'vrije markt'. Of voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Investeren in 'supermarktmeters' is onderdeel van het verdienmodel. De winkel wordt 'toegevoegd aan de beleggingsportefuille'. 
In 2019 was er een serieus conflict tussen de gemeente Haarlem en Hoorne over het nakomen van afspraken, zie bouwproject Remise en SP Haarlem uit zware kritiek op Hoorne Vastgoed
Hoorne Vastgoed is in meer plaatsen actief. Zoektermen in Google als 'Hoorne vastgoed en gemeente', geven een beeld van de activiteiten.

Er is, zoals in alle grote steden, in Haarlem concurentie tussen de verschillende supermarktketens AH, Dekamarkt, Vomar, etc. kaart orionzone
Iedereen streeft naar en zo groot mogelijk marktaandeel.
Er worden de komende jaren in Haarlem veel woningen bijgebouwd, supermarkten willen hierop inspelen.

Er zijn ruim 600 woningen gepland in de 'Orionzone'. Een brede strook langs de Orionweg - Planetenlaan.
Er is binnen de Orionzone en daar omheen voldoende aanbod aan supermarkten, er is geen behoefte aan een nieuwe.
In tegendeel, een extra supermarkt zal o.a. verkeer aantrekken, de broodnodige ruimte voor woningen opslokken en de huidige balans tussen de winkels verstoren.
Ook in het gemeentelijke rapport 'Groeipotentie' van april 2019 staat (pag 56) bij de analyse van supermarkten dat Haarlem een goede spreiding heeft en er geen nieuwe vestigingen nodig zijn. 
De in de oorspronkelijke 'ontwikkelvisie' opgenomen extra supermarkt is er -na de vele protesten van bewoners en oppositepartijen- via een amendement op de raadsvergadering van april 2020 uit gehaald.

Hoorne Vastgoed heeft inmiddels contact gezocht met bewoners en wijkraden om hun mening te horen.
Het eerstvolgend overleg met de wijkraden is op 3 september.