Project Bison Bowling


De kavel van Bison is in 2018 verkocht aan Hoorne vastgoed.
Momenteel huurt Bison Bowling de lokatie.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die werkt met een combinatie van vastgoed en retail, met name de Vomar supermarkten. Hoorne was oorspronkelijk de vastgoedtak van Vomar Supermarkten en is in 2009 verzelfstandigd in een 'zusterbedrijf'.
Op een aantal lokaties die Hoorne vastgoed heeft ontwikkeld, is een Vomar gevestigd.
Hoorne Vastgoed heeft de afgelopen jaren in Haarlem veel grond opgekochten is daarmee een belangrijke speler om de politieke ambitie van 10.000 (en meer) woningen te kunnen realiseren.Kaart Bison
Een onderdeel van de Haarlemse politieke ambitie is het bouwen van minimaal 40% sociale woningbouw en 20 % middenhuur.
Om meer balans in Haarlem te krijgen wordt in de Orionzone gestreefd naar minimaal 50% sociale woningbouw.
De meeste projectontwikkelaars/ beleggers zijn geld-gedreven en streven naar een maximaal financieel rendement.
Het financiele rendement van het bouwen van sociale woningen en middenhuur is lager dan dat van huur- of koopwoningen voor de 'vrije markt'. Ook het aanleggen van parkeerplaatsen en groen leveren weinig op. Investeren in 'supermarktmeters' is onderdeel van het verdienmodel. De winkel wordt 'toegevoegd aan de beleggingsportefuille'. 
Hoorne heeft in Haarlem geen goede reputatie.
In 2019 was er een serieus conflict tussen de gemeente Haarlem en Hoorne over het nakomen van afspraken, zie bouwproject Remise en SP Haarlem uit zware kritiek op Hoorne Vastgoed
Hoorne Vastgoed is in meer plaatsen actief. Zoektermen in Google als 'Hoorne vastgoed en gemeente', geven een beeld van de activiteiten.

Er is, zoals in alle grote steden, in Haarlem concurentie tussen de verschillende supermarktketens AH, Dekamarkt, Vomar, etc. kaart orionzone
Iedereen streeft naar en zo groot mogelijk marktaandeel.
Er worden de komende jaren in Haarlem veel woningen bijgebouwd, supermarkten willen hierop inspelen.

Er zijn ruim 600 woningen gepland in de 'Orionzone'. Een brede strook langs de Orionweg - Planetenlaan.
Binnen de Orionzone en daar omheen is voldoende aanbod aan supermarkten, er is geen behoefte aan een nieuwe.
In tegendeel, een extra supermarkt zal o.a. verkeer aantrekken, ruimte voor broodnodige woningen opslokken en de huidige balans tussen de winkels verstoren.
Ook in het gemeentelijke rapport 'Groeipotentie' van april 2019 staat (pag 56) bij de analyse van supermarkten dat Haarlem een goede spreiding heeft en er geen nieuwe vestigingen nodig zijn. 
De in de oorspronkelijke 'ontwikkelvisie' opgenomen extra supermarkt is er -na de vele protesten van bewoners en oppositepartijen- via een amendement op de raadsvergadering van april 2020 uit gehaald.

Hoorne Vastgoed heeft inmiddels contact gezocht met wijkraden en andere betrokkenen om hun mening te horen en draagvlak te krijgen voor hun plannen.
Hiervoor zijn door Hoorne 'stadsmakers' ingezet.
Stadsmakers is een netwerk-organisatie voor mensen (meestal ZZPers) die de rol van verbinder (tussen gemeente, projectontwikkelaars, bewoners, etc.) op zich willen nemen.
Stadsmakers zijn veelal mensen met een toekomstgerichte visie waarbij menselijk welbevinden centraal staat. Zie de website van stadsmakers.
Het is de vraag hoe de samenwerking tussen Hoorne, een geldgedreven organisatie, en de op welzijn gerichte 'stadsmakers' gaan verlopen.
Worden de stadsmakers ingezet om alsnog de supermarkt er doorheen te krijgen of gaat er werkelijk geluisterd worden nar wijkbewoners?
Er is in de hele zone geen extra supermarkt nodig. Dat blijkt uit het voornoemde gemeentelijke rapport en ons eigen onderzoek.
Woningbouw is nodig en zeker geen verkeer aantrekkende activiteiten.
Hoorne heeft genoeg informatie (bouwhoogte, door de gemeente gewenste soort woningen, etc.) om een plan te kunnen maken. We zijn benieuwd..