Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan

Achtergrond

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om 10.000 nieuwe woningen te bouwen tm 2025.
Waarvan 40% sociale woningbouw.
Hiertoe zijn 8 'ontwikkelzones' gekozen. De Orionzone is één van de 8 'ontwikkelzones'.
Het plan is om hier 600 nieuwe woningen te bouwen.
De eerste aanzet was de StartnotitieOntwikkelzoneOrionweg_Planetenlaan van 22jun18
Hierin staan aanleiding, het gewenste resultaat, de uitgangspunten en het proces beschreven.
Op de website https://www.haarlem.nl/orionzone/ vind u de gemeentelijke informatie en er is een pagina op Facebook
 
Het proces
Woningbouw valt onder Ruimtelijke Ordening. Verantwoordelijk wethouder is Floor Duringer.
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat burgers worden betrokken bij het maken van een ontwerp, 'participatie'.
Dat maakt een ontwerp in principe beter (want wi weet er beter dan de betrokkenen zelf wat belangrijk is)
En zorgt voor draagvlak, als de betrokkenen zich gehoord voelen..
In de gemeente worden onderwerpen betreffende ruimtelijke Ordening besproken in de Commisie Ontwikkeling.
De Commisie Ontwikkeling bestaaat uit leden van alle politieke fracties.
Ambtenaren van de gemeente bereiden een ontwikkelplan voor onder verantwoordelijkheid van de wethouder.
Indien er een meerderheid is binnen het College van Burgemeester en wethouders, wordt het plan (Stedbouwkundig Ontwerp) voor advies gestuurd naar de Commisie Ontwikkeling.
Hier kan ook de burger zijn mening geven ('inspreken') over de onderwerpen.
Als de Commisie Ontwikkeling accoord gaat met het ontwerp volgt publicatie en is het 'vrijgegeven voor inspraak'.

Mijlpalen en status
Aftrap Op 5 november werd het project gepresenteerd in Schoterhof, zie de presentatie start
 
Participatie In 6 'themabijeenkomsten' (in de bibliotheek aan de Planetenlaan) was gelegenheid voor alle betrokkenen om hun mening te geven.
Er werd een 'digitaal platform geopend' waar ook online  een mening gegeven kon worden.
De uitwerking van de eerste ronde is samengevat in 'participatieverslag'
 
Presentatie 2 scenario's Op 12 februari werden 2 scenario's gepresenteerd, zie de uitnodiging en de presentatie van de 2 scenario's.
Gedurende een aantal weken en via het digitale platform konden tm 4 maart19 voorkeuren worden uitgesproken en meningen worden gegeven.
De scenario's zullen worden gecombineerd tot een voorkeursvariant (concept ontwerp ontwikkelvisie).

Presentatie concept ontwerp Ontwikkelvisie
Dit zal op 7 mei worden gepresenteerd.

Meer achtergrond
- transcriptie van de bijeenkomst van de Commisie Ontwikkeling 6dec18  (geeft een indruk hoe er wordt gewerkt in de Commisie Ontwikkeling)
- Ontwikkelvisie zuid-West Deze ontwikkelzone is enkele maanden eerder gestart. De participatie is daar anders georganiseerd, via een 'denkgroep'. Geeft een indruk van o.a. hoe daar de participatie werkt