Bezwaren tegen een extra supermarkt

Supermarkten Orionzone
In de oorspronkelijke (concept-) visie voor de Orionzone was een extra supermarkt ingetekend op de plaats van Bison Bowling.
Sinds het begin van de 'participatie' (september 2019) hebben betrokken bewoners en wijkraden van Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim zich verzet tegen de plannen voor een extra supermarkt.
Ijn de concept-visie stonden teksten als 'onevenwichtigheid in het supermarkt aanbod' en tekorten in Haarlem Noord.
Deze teksten bleken niet te kloppen met de werkelijkheid en gebaseerd op oude aannames.
Uit eigen onderzoek en analyses bleek al snel dat er ruim voldoende aanbod van supermarkten is in de Orionzone. Nog geen 200 meter verderop is een DekaMarkt !
Het plaatje rechts geeft een overzicht van supermarkten in de buurt.
We zijn ruim voorzien, ook als er 600  - 650 woningen bij gebouwd zouden worden.
Ook recente gemeentelijke rapportages gaven dit aan.
Door de voltalige gemeenteraad van februari 2020 is de extra supermarkt dan ook via een amendement uit de visie geschrapt.

Kort gezegd: er is geen noodzaak en geen behoefte aan een extra supermarkt.

Naast dat er geen noodzaak / behoefte is, zijn er meer argumenten:
- Forse toename verkeersoverlast op het kruispunt met de randweg, Orionweg, Herman Gorterstraat en Top Naefflaan. De verkeersveiligheid verslechtert aanzienlijk
- Meer verkeersopstoppingen op de kruizing Orionweg / randweg en Orionweg / Top Naefflaan
- Grote inbreuk op de leefbaarheid van omwonenden door geluids- en verkeersoverlast
- Toename van fijnstof, dus luchtvervuiling
- Verschraling van andere winkels in de buurt, zoals de DekaMarkt en de bakker. 
- Er is grote behoefte aan woningen. Een supermarkt is al gauw 1400 - 1800 m2 exclusief opslagruimtes en parkeerplaatsen. In die ruimte kunnen heel wat woningen en voorzieningen voor de wijk gebouwd worden!

Daarnaast is de bevoorrading verkeerstechnisch niet op te lossen, tenzij met zeer grote infrastructurele maatregelen.
- De Randweg en de kruizing met de Orionweg zijn nu al overbelast en risicovol vanwege de grote aantallen overstekende scholieren van het Mendelcollege
- De Orionweg is onderdeel van een nationale fietsroute. De weg zal t.z.t. meer fietsvriendelijk worden ingericht
- De Orionweg valt deels onder  'beschermd stadsgezicht'
- De bomen in de middenberm van de Orionweg en op de Delftlaan zijn onderdeel van de Haarlemse hoofdbomenstructuur