Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan- Riolering en verharding


De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden.
De Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Tevens wordt er verbinding gelegd met het groot onderhoud van het Schoterbos en de nieuwe alternatieve fietsroute
voor de Rijksstraatweg.

Status maart 2020
Halverwege 2019 is het onderhoudsproject opgepakt.
Aan de bewoners is gevraagd omideeën en wensen. Deze zijn zoveel mogelijk verwerkt in een 'Voorlopig ontwerp'.
WKloos JGerlaanb2Dit ontwerp is vrijgegeven voor inspraak. Tot 6 september 2019 was er gelegenheid om zienswijzen in te dienen.
Een paar grote wijzigingen (m.n. invloed van het fietsbeleid) leidde tot een herzien ontwerp dat op 24 maart 2020 werd vrijgegeven voor inspraak. Zie ook de bijbehorende tekening
Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar van 2021, nadat de Generaal Spoorlaan is aangepakt.
Informatie op de gemeentelijke website: www.haarlem.nl/mr-jan-gerritszlaan-en-willem-klooslaan/


juni 2018
Helaas ging het asfalt half juni op sommige plaatsen weer open omdat er werkzaamheden aan het riool moesten plaatsvinden.
Op die plaatsen zijn tijdelijk klinkers neer gelegd. Omdat de klinkers bij vorst verzakken, worden deze nog voor de winter vervangen door asfalt.
De bewoners zijn hierover geinofrmeerd via een bewonersbrief.
 
mei 2018
Uiteindelijk is besloten dat tijdelijk onderhoudnoodzakelijk is vanwege de veiligheid.
Via een bewonersbrief werden betrokkenen geinformeerd over de werkzamheden en op 16 mei is de middenstrook opnieuw geasfalteerd.

april 2018
Het wegdek van de Mr. Jan Gerittszlaan tussen de Willem Klooslaan en de Planetenlaan is al jaren een bron van ergernis en risico's voor het verkeer.
Bewoners en wijkraad hebben regelmatig aangedrongen op onderhoud van het wegdek.
Vanuit de gemeente wordt er echter met name gekeken naar de lange termijn.
Voor 2019 is onderhoud gepland van de riolering. Daarvoor zal de weg opengebroken moeten worden.
Streven is om de kosten voor onderhoud zolang tot een minimum te beperken.
De staat van de weg is echter zo slecht dat enig onderhoud noodzakelijk is.
De gemeente heeft het onderhoud uitbesteed aan de firma BAM.
Om de gemeente en BAM te bewegen de weg gangbaar te maken lijken het doen van meldingen/ klachten de enige manier.
Klachten kunt u melden via melding doen.

Februari 2018
De gemeente is intern gestart met het project.
De onderhouds- en de beleidsuitgangspunten worden verzameld en voor het project wordt een 'procesopdracht' geschreven.
De volgende stap is dat de procesmanager Theo Mulder hiermee aan de slag gaat. 

Op dit moment is de planning dat dit voorjaar de participatie wordt opgestart en het project in 2019 wordt uitgevoerd.