Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan- Riolering en verharding


De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden.
De Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Tevens wordt er verbinding gelegd met het groot onderhoud van het Schoterbos en de nieuwe alternatieve fietsroute
voor de Rijksstraatweg.
Informatie op de gemeentelijke website: www.haarlem.nl/mr-jan-gerritszlaan-en-willem-klooslaan/

Samenvatting ontwikkelingenWKloos JGerlaanb2
    Artikel
februari 2022 Werkzaamheden fase 1 gestart. Fase 1: (Eerste fase tot 1 mei. Bewonersbrief februari 2022
augustus 2021 Omgevingsvergunning verleend door B&W  
mei 2021 Verkeersbesluit ter inzage gelegd 3 mei. 6 weken reactietijd Publicatie verkeersbesluit Mr Jan Gerritszlaan - Willem Klooslaan
  Planning aangepast van eind 2020 naar eind 2021:
(na onderhoud Generaal Spoorlaan)
 
januari 2021 Bespreking Def. Ontwerp in Commissie Beheer 14jan Bespreking in Commissie Beheer
november 2020 Vaststelling Definitief Ontwerp door B&W Tekst vaststelling , Definitief Ontwerp , tekening bij ontwerp
september 2020 Indienen Zienswijzen (tot 6 sep20) Ingediende zienswijzen en beantwoording
juni 2020 Indiening Motie Willem Klooslaan fietsstraat Motie Willem Klooslaan fietsstraat
maart 2020 Vrijgave (herzien) Voorlopig Ontwerp Herzien Ontwerptekening
november 2019 Raadsvergadering - > aanpassen Ontwerp  
oktober 2019 Ontwerp beoordeeld in Commissie Beheer;
Aanpassingen VO door invloed fietsbeleid
inspreekbijdrage Fietsersbond
september 2019 Aanpassen voorlopig Ontwerp i.s.m. bewoners,  
juli 2019 Presentatie (eerste) Voorlopig ontwerp Oorspronkelijke tekeninginformatiebrief inspraak
april 2019 Bewonersavond Bewonersbrief april 2019
november 2018 Bewonersavond nieuwe inrichting Bewonersbrief november 2018

Achtergrondinfo:
Rond 2018 zijn werkzaamheden verricht aan de Mr. Jan Gerritszlaan in het gedeelte tussen de Plantenlaan en Plesmanlaan, zie Onderhoud wegdek Mr. Jan Gerritszlaan (2018)