Overlast speelplein Henri Borelstraat

januari 2018
Goede evaluatie met de gebiedsbeheerder, de 'gebiedsverbinder' en Handhaving. Helaas waren er geen vertegenwoordigers van Spaarnelanden en de inrichting van de speelpleinen.
De genomen maatregelen zijn tot nu toe effectief gebleken, de overlast is sterk verminderd.
We kijken de komende maanden hoe de situatie zich ontwikkeld.
p.s er is nog steeds onduidelijkheid over het beleid rondom de indeling van dit speelplein.
Sinds 1 januari heeft basisschool De Verbeelding het schoolgebouw betrokken en heeft eigenhandig een hek gezet om een deel van het openbare terein.
Zie verder  'Bestemming schoolgebouw L.Couperusstraat.

6 december 2016: schouw

Door Handhaving is een 'schouw' georganiseerd. Hierbij waren vertegenwoordigers van de afdelingen Beheer en Handhaving aanwezig, de Gebiedsverbinder, Spaarnelanden en Jeugdwerk. Afgesproken is dat een en aantal maatregelen genomen gaat worden om de overlast te beperken. In mei/ juni wordt een evaluatie gehouden.

Eind oktober 2016: enquete
Enquête Overlast speelplein Borelstraat toont overlast aan
Sinds de doelen op het voetbalveldjes zijn vervangen door grotere, is het speelplein aantrekkelijk voor 'oudere jongeren'. Voorheen speelden er voornamelijk jongeren tot ca. 12 jaar, einde basschool.
Om een objectief en duidelijk beeld te krijgen van de overlast heeft de wijkraad een enquete gehouden onder de bewoners.
In samenwerking met Handhaving is een vragenlijst opgesteld waarbij is gevraagd hoe en welke overlast wordt ervaren.
De resulaten van de enquete vindt u hier.
Bijna 100 % van bewoners die gereageerd hebben, ervaren overlast van lawaai, achtergelaten rommel op de straten en andere zaken, van glas op de weg, over de stoep scheurende brommers, tot vuurtjes stoken. Sinds september wordt er af en toe vuurwerk afgestoken.
De overlast is de afgelopen maanden erger geworden en roept steeds meer irritatie op.
Veruit de meeste bewoners ervaren de wijk als veilig; als de overlast langer gaat duren en extremer/ baldadiger wordt, zal het gevoel van veiligheid afnemen.
Als er geen grenzen worden gesteld aan het ongewenste gedrag, is de kans groot dat dit nog meer uit de hand gaat lopen.
 
De resultaten van de enquete zijn inmiddels doorgegeven aan Handhaving, andere betrokken afdelingen van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden.


De 'proef' en brede evaluatie
De overlast is ontstaan na het vervangen van de kleine doelen op het voetbalveld door grote doelen, als een 'proef' om de geluidsoverlast te beperken. Dat was begin 2016. Het vernieuwde veld heeft een aanzuigende werking gehad op 'oudere jongeren'. Het geluid van de ballen tegen hekwerk en doelen maken minder geluid, maar de oudere jongeren maken veel meer lawaai, schieten veel harder, nemen radio's mee. Per saldo is de geluidsoverlast toegenomen! Daarbij is andere overlast ontstaat
De wijkraad heeft vanaf het begin van de proef gevraagd om duidelijkheid. Over wie de opdrachtgever is van deze 'proef', en hoe de evaluatie plaats zou vinden.
Begin oktober hoorden we in een overlg met de gemeente dat de evaluatie gedaan was door Spaarnelanden en de proef geslaagd zou zijn. Dat verbaasde de wijkraad omdat de geluidsoverlast van het voetbalveld juist was toegenomen en er allerlei groepen oudere jongeren op het plein verschenen die andere soorten overlast veroorzaakten. 
Pas begin december werd duidelijk dat Spaarnelanden zelf opdrachtgever is van deze 'proef'. Daarom ging die 'evaluatie' dus zo ongemerkt voorbij. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt. Het lijkt erop dat hier andere belangen een rol spelen, groter dan die van de bewoners. Succes over de ruggen van de bewoners, dat kan toch niet waar zijn?
Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.
Zie verder de artikelen over het speelveld en in de wijkkranten.