ACTIVITEITEN /  PROJECTEN

Achtergrond
De basis voor ontwikkelingen binnen onze wijk is het meest recente Bestemmingsplan Sinnevelt en de verbeteringsplannen/ gebiedsprogramma's.
Zie ook : meer info over het bestemmingsplan.

Per stadsdeel wordt eens per 4 jaar een verbeteringsplan ('Gebiedsopgave') gemaakt opgesteld.
Aan de hand van de 'gebiedsopgave' worden jaarlijklijks verbeterings- en onderhoudsprogramma's vastgelegd in een  'gebiedsprogramma' ,
Deze staan vermeld op de website www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/
Om te zien wat er voor Sinnevelt is vastgelegd, selecteert u Haarlem Noord. 
Informatie over actuele grotere projecten: www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-noord/
Informatie over beheer en onderhoud vindt u op de gemeentelijke website: www.haarlem.nl/beheer-en-onderhoud-noord/

De Orionzone. Naast deze reguliere projecten is er de politieke ambitie om voor 2025 in Haarlem 10.000 nieuwe woningen te bouwen.
Daartoe zijn 8 'ontwikkelingsgebieden'  gedefinieerd waarvan de Orionzone er één is.
Het plan is om langs- en binnen de grenzen van Sinnevelt (De Orionzone) minimaal 600 nieuwe woningen te realiseren.
Vanuit de wijkbewoners is er de Facebookpagina Orionzone .
De gemeentelijke website: www.haarlem.nl/orionzone/
600 of meer woningen is een grote verandering voor met name de wijken Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim.
De woningen zijn gepland aan de rand van de wijk Sinnevelt langs de Orionweg en Planetenlaan.
In Sinnevelt wonen (status eind 2019) ca 1260 huishoudens. Die ruim 600 woningen erbij zou een toename zijn van meer dan 50% .
Gedegen haalbaarheids- en verkeersonderzoek en bewonersparticipatie zijn belangrijk onderdelen van zo'n ingrijpend project. 
De ontwikkelvisie Orionzone is -met enkele kleine wijzigingen- in februari 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad

Overzicht ontwikkellocaties Orionzone


In de ontwikkelvisie Orionzone wordt een overzicht gegeven van de locaties die ontwikkeld kunnen worden.
Per locatie is aangegegeven wie de eigenaar is en wat de maximale bouwhoogte mag zijn.
In de mobiliteitsrapportage wordt een per locatie een indicatie gegeven van het aantal woningen (let op dit is een indicatie, op basis van

Lees meer...

Project Lokatie Nieuw Delftweide


Wooncentrum Nieuw Delftweide is onderdeel van Sint Jacob en biedt zorg aan 120 clienten. Er zijn grondige aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen aan zorginstellingen.
Over de noodzaak werd al een aantal jaren gesproken. Verhuizen naar een andere lokatie is een alternatief.
Op 8 juli 2020 is de intentieverklaring tussen gemeente en de eigenaar

Lees meer...

Project Planetenlaan 3 en 5OntwikkellocatiesOrionzone Planetenlaan3 5

Dit markante gebouw aan de Planetenlaan gaf de afgelopen jaren onderdak aan een vestiging van het Nova College. Voor opleidingen die hier gegeven werden is een andere lokatie gevonden. Het perceel met gebouwen is in september 2020 verkocht.


 Samenvatting ontwikkelingen
    Artikel
april 2021  Contact gezocht met de architect over de voortgang  
december 2020 Gesprek met de architect Heiko Hulsker over de aankoop en de plannnen  https://www.sinnevelt.nl/nieuws/297-planetenlaan-5-nova-college-verkocht.html
september 2020 Pand Nova Collega verkocht aan de projectontwikkelaars Frans Ludwig & Theo Eichholtz.  
september 2020 Toekenning van de status 'gemeentelijk momument'

https://www.sinnevelt.nl/nieuws/283-planetenlaan-3-en-5-aangewezen-als-gemeentelijk-monument.html
- wat is een gemeentelijk monument
- Haarlem en monumenten
- Voordelen en spelregels van een monument
     


Foto NovaCollege
 
 

Project Bison Bowling

De kavel van Bison is in 2017 verkocht aan Hoorne Vastgoed. OntwikkellocatiesOrionzone BisonBowling
De vorige eigenaar Bison Bowling heeft een nieuwe locatie gevonden en is momenteel huurder van Hoorne.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die vaak werkt met een combinatie van woningbouw en een (Vomar) supermarkt.
In de oorspronkelijke plannen (concept ontwikkelvisie Orionzone) was op deze locatie een supermarkt ingetekend.
De supermarkt is in februari 2020 door de voltallige gemeenteraad geschrapt uit de definitieve ontwikkelvisie.
Er zijn immers voldoende supermarkten in de buurt en een extra supermarkt zou verkeer de wijk in trekken, zorgen voor overlast en onveiligheid. 
Zie ook: bezwaren tegen een extra supermarkt
De kaders voor nieuwbouw liggen vast in de definitieve ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan.
Een onderdeel van de Haarlemse politieke ambitie is het bouwen van minimaal 40% sociale woningbouw en 20 % middenhuur.
Om meer balans in Haarlem te krijgen wordt in de Orionzone gestreefd naar minimaal 50% sociale woningbouw.
Zie ook (achtergronden woningbouw Haarlem) - volgt
Informatie over Hoorne en Vomar: Achtergrond Hoorne Vastgoed/ Vomar

Samenvatting ontwikkelingen
    Artikel
 april 2021  Nieuwsbrief van de wijkraden over de Orionzone Nieuwsbrief Orionzone april 2021
 april 2021 Direct omwonenden maken zich zorgen en verenigen zich Buren Bison Bowling verenigen zich
maart 2021 Wijkraden door Hoorne uitgenodigd voor gesprek Wijkraden in gesprek met Hoorne Vastgoed 23maart21
februari
2021
Antwoord wethouder Roduner: we hoeven ons geen zorgen te maken Gemeente: geen reden voor zorg over extra supermarkt
december
2020
Brief aan wethouder Roduner over zorgen in de Orionzone: we maken ons zorgen
omdat Hoorne toch gaat voor een Vomar supermarkt op de plek van BisonBowling
 
september
2020
In het overleg met de Orion werkgroep lijkt het gemeentelijke standpunt veranderd.
Vragen om duidelijkheid leveren geen transparatie op.
 
maart
2020
Hoorne zet communicatiebureau in om bewoners te beinvloeden Hoorne Vastgoed (Vomar) zet Stadsmakers in
februari
2020
Het resultaat van deelnemen aan 'bewonersparticipatie' in de Orionzone Resultaat participatie Orionzone 27feb20
 

Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan


Achtergrond
De gemeente Haarlem heeft de ambitie om 10.000 nieuwe woningen te bouwen tm 2025. Waarvan 40% sociale woningbouw.  Hiertoe zijn 8 'ontwikkelzones' gekozen, de Orionzone is één van.
Het plan is om in het gebied langs de Orionweg en Planetenlaan minimaal 600 nieuwe woningen te bouwen.
De eerste aanzet is gegeven in

Lees meer...

Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan- Riolering en verharding


De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden.
De Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Tevens wordt er verbinding gelegd met het groot onderhoud van het Schoterbos en de nieuwe alternatieve fietsroute

Lees meer...

Bestemming schoolgebouw Louis Couperusstraat (voormalige dependance van De Zonnewijzer)

Februari 2018
De school heeft zonder enig overleg een aantal veranderingen aangebracht in de omgeving.
Zo is een materiaalhok neergezet op de plaats waar voorheen de tafeltennistafel stond.
Het hek van het voetbalveld is vernieuwd, verhoogd en doorgetrokken tot rondom de openbare speeltoestellen.
Omdat dit openbare ruimte is, heeft dit weerstand en vragen opgeroepen bij de bewoners.
We hebben de school om reactie gevraagd, maar het antwoord gaf geen opening voor een gesprek.
Daarop heeft de wijkraad de gemeente vragen gesteld over de grenzen van de openbare ruimte en hoe deze verandering tot stand gekomen is.

Lees meer...

Herinrichting Schoterbos

De inrichting van het park was verouderd en er was veel achterstallig onderhoud.
Zo waren er problemen met de waterhuishouding, de staat van het groen en loop- en fietspaden. 
Er werd al vele jaren over gesproken, begin 2011 heeft het college van B&W ingestemd met de startnotitie.

In het oorspronkelijke plan was het groot onderhoud verdeeld over meerdere fasen.
In de loop van het uitvoeren van fase 1 is besloten de resterende werkzaamheden te beperken en uit te voeren in één volgende fase.
In de 1e fase zijn een deel van het groen, de paden en de waterhuishouding aangepakt.
In de vervolgfase worden o.a. de overige fiets- en voetpaden

Lees meer...

Externe projecten / activiteiten/ ontwikkelingen die invloed (gaan) hebben op onze wijk


Zuidtangent (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
Voor het project en laatste stand van zaken, zie de websiteOntwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Ontwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)    

Historie
In het laatste bericht van de Facebookpagina van de actiegroep ZuidtangentNee de actiegroep ZuidtangentNee 
(mei 2014) stond dat de provincie heeft besloten de Zuidtangent niet door te trekken naar IJmuiden.

Lees meer...