ACTIVITEITEN /  PROJECTEN

Achtergrond
De basis voor ontwikkelingen binnen onze wijk is het meest recente Bestemmingsplan Sinnevelt (download) en de verbeteringsplannen/ gebiedsprogramma's.
Zie ook : meer info over het bestemmingsplan.

Per stadsdeel wordt eens per 4 jaar een verbeteringsplan ('Gebiedsopgave') gemaakt opgesteld.
Aan de hand van de 'gebiedsopgave' worden jaarlijklijks verbeterings- en onderhoudsprogramma's vastgelegd in een  'gebiedsprogramma' ,
Deze staan vermeld op de website www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/
Om te zien wat er voor Sinnevelt is vastgelegd, selecteert u het stadsdeel Haarlem Noord. 
Informatie over actuele projecten, beheer en onderhoud en meer: https://haarlem.nl/projecten-en-beleid

De Orionzone. Naast deze reguliere projecten is er de politieke ambitie om voor 2025 in Haarlem 10.000 nieuwe woningen te bouwen.
Daartoe zijn 8 'ontwikkelingsgebieden'  gedefinieerd waarvan de Orionzone er één is.
Het plan is om langs- en binnen de grenzen van Sinnevelt (Orionweg - Planetenlaan) minimaal 600 nieuwe woningen te realiseren.
De meeste daarvan zijn gepland op de plaats van het voormalige Haarlem stadion.
Vanuit de wijkbewoners is er de Facebookpagina Orionzone .
De gemeentelijke website: www.haarlem.nl/orionzone/
600 of meer woningen is een grote verandering voor met name de wijken Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim.
De woningen zijn gepland aan de rand van de wijk Sinnevelt langs de Orionweg en Planetenlaan.
In Sinnevelt wonen (status eind 2019) ca 1260 huishoudens. Die ruim 600 woningen erbij zou een toename zijn van meer dan 50% .
Gedegen haalbaarheids- en verkeersonderzoek en bewonersparticipatie zijn belangrijk onderdelen van zo'n ingrijpend project. 
De ontwikkelvisie Orionzone (download) is -met enkele kleine wijzigingen- in februari 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad

Woningbouw Delftlaan 327

Het voormalige kantoorpand van Pre Wonen aan de Delftlaan 327 is maart 2021 aangekocht door Brunelleschi Ontwikkeling.
Het pand staat op de hoek van de Jacques Perklaan en grenst aan de koopflats van De Abeelen.
Het plan van de nieuwe eigenaren is om op deze plek ruim 50 betaalbare (sociale) koopwoningen te realiseren van gemiddeld 40 m2.
De politiek (en daarmee de gemeente) heeft echter de prioriteiten gelegd op grote en specifieke bouwtrajecten.
Er is voorlopig geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor dit project aan de Delftlaan.
Delftlaan 327 locatie

Lees meer...

Nieuwbouw basisschool De Zonnewijzer 1

De Zonnewijzer is een school voor openbaar primair onderwijs, gevestigd op twee locaties aan de Planetenlaan.
Het perceel van Zonnewijzer 1 wordt omsloten door de Planetenlaan, Karel Doormanlaan en de Johan de Meesterstraat.
In de nieuwste plannen (2023) worden de basisscholen Zonnewijzer I en II samengevoegd op de Planetenlaan 9.
Het zal een verdubbeling betekenen van leerlingen en leerkrachten op deze locatie.
Daartoe dient er te worden uitgebreid met 15 groepsruimten, een spelllokaal en een gymzaal.
Tevens is het plan om uit te breiden met een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
De huidige locatie van Zonnewijzer II wordt verbouwd opdat Basisschool De Verbeelding daar zijn intrek kan nemen.
Zonnewijzer1 locatie1


Lees meer...

Locatie Ymere Orionweg

Op deze plaats tussen de Orionweg,Planteenplein en Helene Swartzstraat staan in de visie 64 woningen gepland van 80 m2.
De bouwhoogte is 3 lagen met een 'hoogteaccent' van 4 lagen op de hoeken. 
Bewoners van de sociale huurwoningen hebben de afgelopen jaren diverse keren de pers gehaald
Locatie Ymere binnen de Orionzone

Lees meer...

Locatie Stadionplein

Op de plaats van het voormalige stadion van de FC Haarlem en het parkeerterrein staan 170 - 250 woningen gepland.
Door een 'grondruil' kan St. Jacob een nieuw verzorgingshuis bouwen op deze locatie. Zie de intentieovereenkomst.
De startnotitie is half november verschenen en is besproken in de Commissie Ontwikkeling op 2 december.
Eind decmber 2021 is de startnotitie goedgekeurd door de gemeenteraad en budget vrijgegeven voor de volgende fase.
Ontwikkellocatie Stadionplein

Lees meer...

Overzicht ontwikkellocaties Orionzone


In de ontwikkelvisie Orionzone wordt een overzicht gegeven van de locaties die ontwikkeld kunnen worden.
Per locatie is aangegegeven wie de eigenaar is en wat de maximale bouwhoogte mag zijn.OntwikkellocatiesEigendom
In de mobiliteitsrapportage wordt een per locatie een indicatie gegeven van

Lees meer...

Locatie Bison Bowling

De kavel van Bison is in 2017 verkocht aan Hoorne Vastgoed. 
De vorige eigenaar Bison Bowling heeft een nieuwe locatie gevonden en is momenteel huurder van Hoorne.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die vaak werkt met een combinatie van woningbouw en een (Vomar) supermarkt.
In de oorspronkelijke plannen (concept ontwikkelvisie Orionzone) was op deze locatie een supermarkt ingetekend.
De supermarkt is in februari 2020 op wens van de participerende wijkbewoners door de gemeenteraad geschrapt uit de definitieve ontwikkelvisie. OntwikkellocatiesOrionzone BisonBowling
Er zijn immers voldoende supermarkten in de buurt en

Lees meer...

Project Lokatie Nieuw Delftweide


Wooncentrum Nieuw Delftweide is onderdeel van Sint Jacob en biedt zorg aan 120 clienten. Er zijn grondige aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen aan zorginstellingen.
Over de noodzaak werd al een aantal jaren gesproken. Verhuizen naar een andere lokatie is een alternatief.OntwikkellocatiesOrionzone NwDelftweide
Op 8 juli 2020 is de intentieverklaring tussen gemeente en de eigenaar

Lees meer...

Locatie Planetenlaan 3 en 5

Dit markante gebouw aan de Planetenlaan gaf de afgelopen jaren onderdak aan een vestiging van het Nova College.
Voor opleidingen die hier gegeven werden is een andere lokatie gevonden.

OntwikkellocatiesOrionzone Planetenlaan3 5

Het perceel met gebouwen is in september 2020 verkocht aan de vastgoedontwikkelaars Frans Ludwig & Theo Eichholtz.
De architect is Heiko Hulsker.Samenvatting ontwikkelingen:

Lees meer...

Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan


Achtergrond
De afgelopen jaren (coalitieperiode 2017 tm 2021) had de gemeente Haarlem om 10.000 nieuwe woningen te bouwen tm 2025. Om dit te kunnen realiseren zijn indertijd 8 'ontwikkelzones' gekozen, de Orionzone is één van.
Het plan is om in het gebied langs de Orionweg en Planetenlaan minimaal 600 nieuwe woningen te bouwen.
De eerste aanzet is gegeven in

Lees meer...

Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan- Riolering en verharding


De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden.
De Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Tevens wordt er verbinding gelegd met het groot onderhoud van het Schoterbos en de nieuwe alternatieve fietsroute

Lees meer...

Bestemming schoolgebouw Louis Couperusstraat (voormalige dependance van De Zonnewijzer)

Februari 2018
De school heeft zonder enig overleg een aantal veranderingen aangebracht in de omgeving.
Zo is een materiaalhok neergezet op de plaats waar voorheen de tafeltennistafel stond.
Het hek van het voetbalveld is vernieuwd, verhoogd en doorgetrokken tot rondom de openbare speeltoestellen.
Omdat dit openbare ruimte is, heeft dit weerstand en vragen opgeroepen bij de bewoners.
We hebben de school om reactie gevraagd, maar het antwoord gaf geen opening voor een gesprek.
Daarop heeft de wijkraad de gemeente vragen gesteld over de grenzen van de openbare ruimte en hoe deze verandering tot stand gekomen is.

Lees meer...

Herinrichting Schoterbos

De inrichting van het park was verouderd en er was veel achterstallig onderhoud.
Zo waren er problemen met de waterhuishouding, de staat van het groen en loop- en fietspaden. 
Er werd al vele jaren over gesproken, begin 2011 heeft het college van B&W ingestemd met de startnotitie.

In het oorspronkelijke plan was het groot onderhoud verdeeld over meerdere fasen.
In de loop van het uitvoeren van fase 1 is besloten de resterende werkzaamheden te beperken en uit te voeren in één volgende fase.
In de 1e fase zijn een deel van het groen, de paden en de waterhuishouding aangepakt.
In de vervolgfase worden o.a. de overige fiets- en voetpaden

Lees meer...

Externe projecten / activiteiten/ ontwikkelingen die invloed (gaan) hebben op onze wijk


Zuidtangent (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
Voor het project en laatste stand van zaken, zie de websiteOntwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Ontwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)    

Historie
In het laatste bericht van de Facebookpagina van de actiegroep ZuidtangentNee de actiegroep ZuidtangentNee 
(mei 2014) stond dat de provincie heeft besloten de Zuidtangent niet door te trekken naar IJmuiden.

Lees meer...