Mr. Jan Gerritszlaan - Planetenlaan - Onderhoud wegdek (2018)

2020
Er zijn een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op het onderhoud en inrichting van dit deel van de Mr. Jan Gerritszlaan, zoals:
- een groot onderhoudsproject waarbij (een deel van) de riolering vervangen gaat worden in samenhang met de Willem Klooslaan zie www.haarlem.nl/mr-jan-gerritszlaan-en-willem-klooslaan/
- De Willem Klooslaan is aangewezen als onderdeel van een 'hoofdfietsroute'. De kruizing met de Mr. Jan Gerritszlaan zal 'fietsveilig' worden ingericht
- de hele straat (van de Planetenlaan tot de Delftlaan) zal op termijn een 30 km/ uur weg worden.


april 2018

Het wegdek van de Mr. Jan Gerittszlaan tussen de Willem Klooslaan en de Planetenlaan is al jaren een bron van ergernis en risico's voor het verkeer.
Bewoners en wijkraad hebben regelmatig aangedrongen op onderhoud van het wegdek.
Vanuit de gemeente wordt er echter met name gekeken naar de lange termijn.
Voor 2019 is onderhoud gepland van de riolering. Daarvoor zal de weg opengebroken moeten worden.
Streven is om de kosten voor onderhoud zolang tot een minimum te beperken.
De staat van de weg is echter zo slecht dat enig onderhoud noodzakelijk is.
De gemeente heeft het onderhoud uitbesteed aan de firma BAM.
Om de gemeente en BAM te bewegen de weg gangbaar te maken lijken het doen van meldingen/ klachten de enige manier.
Klachten kunt u melden via melding doen.

mei 2018
Uiteindelijk is besloten dat tijdelijk onderhoudnoodzakelijk is vanwege de veiligheid.
Via een bewonersbrief werden betrokkenen geinformeerd over de werkzamheden en op 16 mei is de middenstrook opnieuw geasfalteerd.

juni 2018
Helaas ging het asfalt half juni op sommige plaatsen weer open omdat er werkzaamheden aan het riool moesten plaatsvinden.
Op die plaatsen zijn tijdelijk klinkers neer gelegd. Omdat de klinkers bij vorst verzakken, worden deze nog voor de winter vervangen door asfalt.
De bewoners zijn hierover geinofrmeerd via een bewonersbrief.